<= Index    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18    Obsah 


POUŽITÁ LITERATURA A PRAMENY

1. Astrologická literatura a prameny

Ander J. : ( Olomoucký astrolog - současník Danieliho ) zápisky z přednášek
Bacher E. : Hlubinná astrologie. Překlad, Pospíšil I. Sursum. Brno. 1999.
Birkbeck L. : Astrologie - praktická příručka. Překlad, Dembická S. Books. Brno. 1996.
Bohuslav Z., Sokol K.: článek: Primární direkce, časopis Konstelace. ročník VIII. č. 28 Vodnář. 1996.
Boleslavský, M. : Vědecká astrologie I, II. Praha, F. Kodym 1938.
Cornelius a kol. : Astrologie pro začátečníky. Ando Publishing. 1996.
Dethlefsen T. : Osud jako šance. Překlad, Zelinková E. Signet Brno 1992.
Ebertin R. : Kombination der Gestirneinflusse. Aalen. Ebertin Verlag. 1940.
Ebertin R. : Die kosmischen Grundlagen unseres Lebens, Bd. 1, 2. Aalen. Ebertin Verlag. 1956.
Fišerová D., Špůrek M. : Hvězdy a osudy, Mladá Fronta, Praha 1993.
Freeman M. : Astrologische Prognosemethoden. Astrodata. Zurich. 1982.
Gauquelin M. : Planetäre Einflüsse auf Personlichkeit und Lebensweg.1993.( překl. z francouzštiny ).
Goodman L. : Znamení vztahů. Jota s. r. o. Brno. 1999.
Greeneová L. : Saturn - nový pohled na starého ďábla. Sagittarius. Praha. 1999.
Grumlík J. : Pohled do tajů astrologie. Schneider. Brno.1991.
Hadés A. Y. : Učebnice vědecké a tradiční astrologie. Ivo Železný. Praha. 1994.
Hamannová B. : Dvanáct archetypů. Fontána. Překlad: Bosáková E. Fontána.Olomouc.1998.
Hand R.: Planets in Youth. Patterns of Early Development. Rockport, Para Research 1976
Hand R. : Planeten im Compozit. München. Hugendubel. 1991. Orig. Planets in composite. Rockport. Para Research. 1975.
Hastings N. A. : Progressionen und Transite. Astrodata. Zürich. 1990.
Husek Goese. T. : Astrologie a sebepoznání. Půdorys. Praha. 1998. Verlag Hermann Bauer. Freiburg im Breisgau 1986.
Kefer J. : Praktická astrologie. Trigon 1993
Klöckler H. : Kursus der Astrologie. H. Bauer. Freiburg. 4. Auflage. 1956.
Lau T. : Velká kniha čínských horoskopů. Nezávislý novinář. Praha. 1993.
March M.D., McEvers J. : Lehrbuch der astrologishen Prognose. Progressionen - Direktionen - Solare - Lunare - Transite. Freiburg. 1993. Ebertin Verlag.
Mertz B. : Základy astrologie. Knižní klub. Praha. 1993.
Meyer H. : Astrologie a psychologie - Nová synthesa. Sagittarius. Praha. 1997.
Mori T., Milenkovič D . : Tajemství japonské astrologie. Pragma. 1995.
Munkasey, M. : Midpoints: Unleashing the Power of the Planets. San Diego, ACS Publications 1990.
Nitsche J. a kol. : Johannes Kepler na konci 20. století - manuál k astrologickému programu.
Ovason D. : Kniha zatmění. Práh. Praha. 1999.
Prónay A. : Die grosse Partnerschafts-Analyse. Die Beziehungen zwischen den Menschen im Horoskopvergleich. Rohm Verlag 7120 Bietgheim. 1979.
Roučka V.: Písemný kurs astrologie. Rosice u Chrásti. 1935.
Rudhyar D. : Astrologie transformace. Půdorys. Praha. 1997.
Rudhyar D. : Astrology of Personality. Aurora Press Inc. PO Box 573. Santa Fe. NM 87504
Rudhyar D. : Lunační cyklus. Klíč k chápání osobnosti. Půdorys. Praha. 1999.
Rudhyar D. : Za hranicemi individualismu. Půdorys. Praha. 1995.
Sakoian F., Acker L. S. : Das Grose Lehrbuch der astrologie. Scherz Verlag. Mnichov. 1973. ( německý překlad díla amerických astrologů )
Sasportas H. : Astrologické domy a ascendent. Sagittarius. Praha. 1997.
Sasportas H. : Planety a znamení v domech horoskopu. Sagittarius. Praha. 1998.
Sládeček V. : Stálice v astrologii. Komers. Proskovice. 1999.
Sládeček V. : Tranzity v astrologii. Komers. Proskovice. 1999.
Sokol K., Bohuslav Z., článek: Primární direkce. Časopis Konstelace. č. 28 Vodnář. 1999.
Šob J. : Příručka nativní astrologie. Vodnář. Praha. 1991.
Šob J. : Díl 10. Život v horoskopu - další vztahy. ( nepublikovaná část Šobova díla )
Špůrek M. : Hovory o astrologii. Vodnář. Praha. 1995.
Špůrek M. : Encyklopedie západní astrologie. Vodnář. Praha. 1997.
Štembera O. : Nové základy a pojetí astrologie. Letokruhy. 1994.
Schoffler H. H. : Mozart und die Musik der Sterne. Astrodata. Zurich.1990.
Páral P. : článek: Poloviční hodnoty ( Midpunkty ). Časopis Konstelace. č. 19 -20 Vodnář. 1996.
Popelka J. : článek: Okamžik početí - prostředek ke zjištění přesného času zrození.
Časopis Konstelace. č. 19 -20 Vodnář. 1996.
Prónay A. : Deutung Solar-horoskop. Rohm Verlag. Stuttgart. 1985.
Townley J. : Dynamická astrologie. Pragma. Praha. 2000.
Turnovský P. : Rozloučení s tradiční astrologií, Půdorys. Praha. 1997.

2. Literatura o Janu Werichovi a Osvobozeném divadle

Batík M. : Toulky s Janem. Moraviapress. Břeclav. 1991.
Bahner O. : Tři strážníci - čtení o J. Voskovcovi, J. Werichovi, J. Ježkovi. Nakladatelství A-Z v Ostravě. 1992.
Borovičková A. : Voskovec a Wachsmani. Lidové noviny. Praha. 1996.
Holzknecht V. : Tak žil Jaroslav Ježek. Rudé Právo. Praha. 1949.
Horníček M. : Hovory s Janem Werichem. Panorama. Praha. 1991.
Lederer J. : Když se řekne Werich a když se řekne Voskovec. Orbis. Praha.1990.
Kvapilová Z. : Listování - úryvky z korespondence a článků. Mladá Fronta. Praha. 1996.
Pelc J. : Zpráva o osvobozeném divadle. Práce. Praha. 1982
Rýdl I. : Werichovy citáty. SCB - sbor centrálních bidelníků Werichovců v Ostravě.
/ Kontaktní adresa: Bartovský K. Markvartovice. Werichova 402. 747 14 Ludgeřovice /
Schonberg M. : Rozhovory s Voskovcem. Blízká setkání. Praha. 1995.
Truhlařík R. : Můj starý Artur aneb vzpomínky na Voskovce a Wericha. Artpresservis. 1992.
Werich J., Kvapilová Z. : Úsměv Klauna. Brána. 1997.
Werich J. : Jan Werich vzpomíná - vlastně Potlach. Melantrich. Praha. 1982.
Werich J. : Listování - úryvky z korespondence a článků. Mladá fronta. Praha. 1996.

OBSAH

1. Úvod
2. Osobní a rodinné údaje Jana Wericha
3. Výklad radixového horoskopu Jana Wericha
4. Primární direkce a rektifikace horoskopu s pomocí událostí
5. Rektifikace na základě metody Hermových vah
6. Sekundární direkce
7. Aspekty planet
8. Rozvoj harmonických
9. Tranzity
10. Revoluce
11. Poloviční vzdálenosti ( halbsumy, midpunkty )
12. Sabiánské symboly
13. Čínská astrologie
14. Práce s databázemi
15. Stálice v horoskopu
16. Animace
17. Synastrie
18. Literatura a prameny

Převzato : Olomoucká škola astrologie


Zpět na začátek stránky