<= Index    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18    Obsah 


SYNASTRIE

Existují zvláštní techniky pro zkoumání různých vztahů jedné osoby ke svému okolí, k lidem, se kterými přijde do styku. Porovnávání dvou horoskopů v astrologii nazýváme synastrie.

Synastrie je postup, který umožňuje proniknout do vztahu mezi dvěma lidmi, odhalit vzájemné přitažlivosti nebo antipatie.

Nejčastěji používanou možností je, že se srovnávají aspekty mezi prvky dvou horoskopů navzájem.

Jinou možností pro synastrii je, že se vytvářejí různé druhy společných horoskopů symbolického charakteru, a to:

a ) Srovnání prvků ( 1. radixu s prvky ) 2. radixu. Toto je základní a ověřená metoda.. Vychází ze vzájemných aspektů mezi jednotlivými prvky obou horoskopů. Na základě této metody níže uvedeme výklad synystrie pro uměleckou dvojici V+W.

b ) Průsečík času a prostoru. Vytvoříme horoskop na fiktivní osobu, jejíž prostorová a časová data vycházejí z aritmetických průměrů časů a míst zrození obou osob, které chceme porovnávat.

Pro dvojici V+W vyšly zajímavé konstelace tohoto horoskopu:
Asc. v Kozorohu, Slunce na 22 st. Berana, Luna ve Lvu.

c ) Halbsumy obou radixů - zde jsou stejné prvky společného horoskopu tvořeny polovičními vzdálenostmi mezi stejnými prvky obou horoskopů. Vždy se bere do úvahy kratší poloviční vzdálenost.

Pro dvojici V+W vyšly zajímavé konstelace halbsum obou horoskopů:
Asc. ve Lvu, Slunce v Beranu na 24 st. v konjunkci s Venuší v 9. domě a Jupiter se nachází v konjunkci s MC. Pozn.1)

d ) Harmonie obou radixů - vypočítá se harmonickými násobky odvozenými ze vztahů obou horoskopů.

e ) Skupin. synastrie - horoskop skupinové synastrie V+W+J (Ježek) je uveden v kapitole Synastrie v manuáluJohannes Kepler. Je tvořen zase průsečíkem souřadnic času a prostoru všech tří umělců. Tuto metodu je možno použít pro libovolně velkou skupinu osob z databáze.

Nejčastěji používám metodu a) - porovnání prvků 1. radixu s prvky 2. radixu, kterou doplňuji horoskopem prvého vzájemného setkání dvou lidí. Tento horoskop odhalí lépe než cokoliv jiného charakter jejich vzájemného vztahu. U dvojice W+V jsem bohužel nezjistil okamžik jejich prvého setkání. Zcela jistě by to byl zajímavý horoskop.

Pro výklad synastrie máme v češtině výborný překlad díla Znamení vztahů, zabývajícího se výkladem aspektů mezi jednotlivými prvky dvou horoskopů od Lindy Goodmanové. Vlastní výklad synastrie vydal v němčině od Alexandr Pronay.

Výpočet synastrie programem Johannes

Zadáme posloupnost: Výpočty ALT ( V ), Synastrie nebo pouze Shift (S), Objeví se nám následující tabulka:

Výběr odvozeného horoskopu

Výběr synastrie 2. radixu

( x ) 2. radix

( ) synastrie 1. ( Průsečík času a prostoru )

( ) synastrie 2. ( Halbsumy obou radixů )

( ) synastrie 3. ( Harmonie obou radixů )

( ) Skupin. synastrie

Do tabulky: Vstupy pro 2. radix - synastrie, zadáme data Jiřího Voskovce

viz. kapitola: Osobní a rodinné údaje Jana Wericha

Synastrie - Jan Werich - Jiří Voskovec - Zdena Werichová - obecně

Voskovec psal a publikoval básně. Působil taky v Devětsilu, kde byl klíčovou postavou náš skvělý básník a astrolog Vítězslav Nezval, narozený v Blížencích jako Voskovec. Pozn. 2)

Zajímavé je, že dvě osoby hrály velikou roli v životě J. Wericha. Byl to jeho společník a přítel Jiří Voskovec a jeho manželka Zdena. Oba byli narozeni ve znamení Blíženců. Oba měli tři planety v Blížencích - Slunce, Merkur a Pluto. Zdena měla v Blížencích navíc i planetu Mars a Jupiter. U obou těchto osob se nacházel Merkur ( v Blížencích je domicilní ) v konjunkci s Plutem na dvacátém až dvaadvacátém stupni. Oba mají své Merkury dokonce v exaktní konjunkci, tj. do jednoho stupně. Vzhledem k tomu, že neznáme přesnou hodinu narození paní Zdeny, tak nevíme, zda tato konjunkce nebyla ještě přesnější třeba s rozsahem jen několika minut. Merkur, jak víme, je odpovědný za komunikaci, práci s informacemi apod. Merkur je charakteristický svou variabilitou. Voskovcovi dal do vínku všestrannost, inteligenci a neodolatelný šarm a taky přizpůsobivost novým podmínkám.

U Wericha naopak vidíme pevné znamení Vodnáře obsazené Sluncem a Saturnem, pevné znamení Lva v M.C. a dá se k tomu přičíst i Mars v pevném znamení Štíra. To dává stabilitu, Werich emigroval pouze z nezbytné nutnosti. Lev je u něj v MC, to ukazuje na jeho osudovou spjatost s Prahou a Čechami, které jsou astrologicky pod Lvem.

Pohyblivý Blíženec - Jiří Voskovec často cestuje, nakonec emigruje, nejprve do Francie, posléze do USA. Blíženci je třetím znamením zvěrokruhu. Voskovec žil dlouhodobě ve třech zemích - v Čechách, Francii a v USA, byl třikrát ženatý. V radixu měl Slunce v opozici na Urana, což je jeden z rozvodových aspektů. Luna se u něj nacházela v 9. domě v trigonu na Jupitera
- jeho manželky byly cizinky. Pozn. 3)

Werich a Voskovec - vzájemné konstelace planet

Horoskop synastrie obou umělců je uveden na str. 64 manuálu programu Johannes.

V. Slunce trigon na W. ASC ve Vahách a sextil na W. DESC v Beranu

Tento aspekt pomáhá člověku se prosadit ( ASC) a proslavit na veřejnosti ( DESC ). Slunce u V. se nachází na vrcholu 9. domu v horoskopu Jana Wericha. Voskovec, který již měl za sebou první filmový debut, působil z počátku na Wericha jako ideál.

W. Luna v Rybách v sextilu na V. Lunu do znamení Kozoroha

Obě Luny stojí v kompatibilních a harmonických znameních. Jestli se někdy mezi těmito lidmi vzedmou emoce, všechno se nakonec hladce vyřeší. Citové reakce na většinu situací jsou podobné. Tento aspekt dává i podobný vkus a dochází zde až k telepatické výměně myšlenek.

W. Jupiter v Beranu v sextilu na V. Merkur v Blížencích

W. Jupiter podněcuje a zvětšuje Merkurovu ctižádost. V. Merkur se přitom snaží, aby dalekosáhlé ideály Jupitera nezůstaly viset ve vzduchu. Aspekt zvyšuje porozumění v intelektuální oblasti. W. Jupiter je v sextilu i na Pluto, které je s V. Merkurem v konjunkci. To dodává razanci, expanzi a sílu myšlenkové tvorbě.

W. Luna v Rybách v sextilu na V. Venuši do znamení Býka

Vzájemná oddanost - aspekt zmírňuje jakékoliv povahové rozdíly. Přináší společný úspěch ve finančních záležitostech nebo záležitostech týkajících se umění.

W. Uran z Kozoroha v sextilu na V. Saturn do znamení Ryb

Skvělá možnost splnit své sny. Jakkoliv neobvyklé a nekonvenční mohou být Uranovy sny, Saturn je podpoří praktickými základy. Je to směs výstřední pokrokovosti a spolehlivého konzervativismu.

W. Mars konjunkce V. Mars ve znamení Štíra

Tato konjunkce byla výrazně aktivizována při premiéře jejich první společné divadelní hry Vest Pocket Revue ( ASC ve Štíru, Luna ve Štíru a u obou Mars ve Štíru, který se nacházel v 1. domě horoskopu události. )

Planeta Mars "vládne" sebevyjádření. Konjunkce v synastrii zdůrazňuje silně vlastnosti onoho znamení, kde se nachází, tj. Štíra, jehož vibrace jsou tím zvláště silné, když je tam Mars navíc domicilní. Pro oba účastníky této konjunkce platí, že pokud spolupracují na společném díle, měli by jednat spolu jako rovný s rovným, žádný by se neměl stavět do role vůdce. Jinak by se mohla objevit rivalita a jiskření. Dosáhne-li se toho, pak Mars dodá oběma nepřekonatelnou sílu a oba pak pokračují od vítězství k vítězství.

W. Mars opozice V. Venuše

Tato opozice vypovídá i o silné emocionální vazbě. A protože se jedná o opozici, vypovídá to i o odloučení, a to trvalém, mezi oběma umělci. O Vodnářích se ví, že mívají často problémy se svou sexuální orientací. Přinejmenším byla mezi oběma umělci silná senzuální vazba. Koneckonců, Voskovec o tom ve svých pamětech píše.

Pro Voskovce, který měl ve svém radixu stejnou opozici Venuše s Marsem, byl zřejmě tento aspekt jeho celoživotním problémem. Venuše v jeho 12. domě vypovídá i něco o určité skrytosti a utajení. Každé spojení Marse a Venuše přidává na vášnivosti, zvláště zřejmé to je, když působí ze znamení Býka do Štíra. Vzdušný živel však vypovídá převážně o sublimaci této energie do umělecké roviny.

Uran, Neptun a Pluto v horoskopech W. a V.

Generační planety Uran, Neptun a Pluto se nacházejí v poměrně přesných konjunkcích. Tím jenom zesilují své vlivy, které mají v obou radixech. Pro Wericha to představuje zesílený a umocněný vliv Urana v kvadratuře na Venuši a Neptuna v kvadratuře na Venuši. Taky Pluto z Blíženců vytváří ještě mnohem přesnější trigon na Saturn Werichův, než je jeho vlastní pozice Pluta v horoskopu. Taky Pluto vrhá trigon na Werichovo Slunce ve Vodnáři. Významy těchto aspektů v synastrii jsou obdobné tak, jak jsme je popsali ve výkladu radixu Wericha.

V. Jupiter ve znamení Býka v kvadratuře na W. Saturn do Vodnáře

Voskovec pocházel z poměrně dobře situované patricijské rodiny. Werich pocházel z rodiny obyčejného bankovního úředníka. Werich zůstal v Praze, Voskovec zvolil emigraci do USA.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozn. 1)

Pro výklad kompozitního horoskopu je směrodatná kniha, kterou napsal Robert Hand: "Planeten im Composit". Pro výklad halbsum je to kniha Reinholda Ebertina: "Kombination der Gestirneinflüsse."

Obě tyto knihy představují pro každou z těchto oblastí základní dílo, bez nichž nemá smysl se do těchto metod pouštět. V češtině zatím chybí literatura pro výklad těchto horoskopů.

Pozn. 2)

Devětsil byl umělecký spolek, který se scházel pravidelně v kavárně Slávie v Praze. Devětsil je alegorií na devět múz inspirujících jednotlivé druhy umění. Vítězslav Nezval, který byl duší Devětsilu plně využíval astrologie při své tvorbě, o tom není sebemenších pochyb. Jeho báseň Edison nese v sobě silné vodnářské charakteristiky ( T. A. Edison - znamení Vodnáře zdůrazněno trojkonjunkcí Slunce, Merkura a Neptuna s Jupiterem v dalším vzdušném znamení Blíženců ).
Jeho blíženecká přizpůsobivost mu přinesla mezi umělci výtky typu "Kam vítr, tam plášť". Nakonec jej však etablovala na jednoho z předních básníků v období reálného socialismu.

Pozn. 3)

Před první manželkou byla jedna slečna, která byla pro Jiřího velice důležitá. Jmenovala se Simone Main, což znamená francouzsky "ruka". Byla krásná, inteligentní, veselá, společenská to inteligentní. Každý, kdo zná astrologické souvztažnosti k orgánům v lidském těle ví, že ruce spadají pod znamení Blíženců.

Literatura:
Ebertin R. : Kombination der Gestirneinflusse. Aalen. Ebertin Verlag. 1940.
Goodman L. : Znamení vztahů. Jota s. r. o. Brno. 1999.
Hand R. : Planeten im Compozit. München. Hugendubel. 1991. Orig. Planets in composite. Rockport. Para Research. 1975.
Nitsche J. a kol. : Johannes Kepler - manuál k astrologickému programu.
Prónay A. : Die grosse Partnerschafts-Analyse. Die Beziehungen zwischen den Menschen im Horoskopvergleich. Rohm Verlag 7120 Bietgheim. 1979.


Zpět na začátek stránky | Pokračovat