<= Index    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18    Obsah 


ANIMACE

V animaci vidíme horoskop v menším měřítku a značně zjednodušený. Můžeme jím však pohybovat o časovou jednotku - inkrement, který si nastavíme.

Animaci můžeme provést:

a) se základním horoskopem

b) s odvozeným horoskopem

Používá se tehdy, když chceme názorně uvidět konstelace, které průběžně nastanou na obloze, a hlavně zjistit data, kdy k těmto konstelacím dojde. Máme možnost zde sledovat, jak se nám postupně mění a přechází jedna konstelace v druhou. To nám slouží hlavně v mundánní astrologii.

atd. a) Můžeme vyjít ( např. pro mundánní astrologii ) od momentálního data Výpočty ALT (V), Radix, a klávesou F4 - terazky si nastavíme momentální datum. Dále zadáme posloupnost: Výpočty ALT (V), Animace nebo přímo Shift (J).

V animaci je vhodné nastavit grafiku s dvěma horoskopy.

Častěji však používáme animaci vzhledem k některé nativitě. Sledujeme pak, jak se průběžně mění aspekty odvozeného ( např. tranzitního ) horoskopu vůči základnímu horoskopu, a odečítáme pak data, kdy k událostem dojde.

Metodu používáme nejčastěji u tranzitů a sekundárních direkcí.
Odvozený horoskop si nejprve v základní tabulce nastavíme stejně jako radix. V animaci se pak pohybuje pouze odvozený horoskop.

atd. b) Zkušený astrolog ovšem nejčastěji používá animaci na odvozeném horoskopu a sleduje pak jeho aspekty vzhledem k radixu:

Nejprve vytvoříme k radixu naprosto stejný odvozený horoskop: Výpočty ALT (V), Další horoskop nebo přímo Shift (T). Tady musíme zvážit, zda budeme animaci používat při tranzitech nebo při sekundárním horoskopu viz dále.

V následující tabulce u sekundárních direkcí nebo i tranzitů nemusíme mít zaškrtnuty Rozdělené linie domů ( ). Johannes nám pak zobrazí animaci bez linií určujících domy. Zde jsou pro nás důležité pozice planet a nikoliv domů. I když v této animaci nebudeme mít zobrazeny linie domů, přesto malé tmavomodré šipky umístěné na vnitřní straně zvěrokruhu animace nám určují, kde tyto jednotlivé vrcholy domů jsou umístěny.

Animace při sekundárních direkcích

Zadáme: Výpočty ALT (V), Další horoskop, Sekundární horoskop

V zadávací tabulce pak nastavíme stejné údaje jako u radixu. Zvolíme inkrement 24 h, tj. podle klíče 1 den = 1 rok.

Nyní s inkrementem 24 hod. se pohybujeme postupně po jednotlivých létech v radixu zrozence. I méně zkušený astrolog tak může zhruba odhadnout krizová nebo naopak úspěšnější léta v jeho životě. Když se vrátíme z animace, zůstane nám zobrazen poslední sekundární horoskop, se kterým můžeme dále pracovat.

Většina astrologů používá pro své předpovědi vesměs sekundární direkce v kombinaci s tranzity.

Animace při tranzitech

Zadání se moc neliší : Výpočty ALT (V), Další horoskop, avšak zde již vložíme: Tranzitní horoskop. Údaje v zadávací tabulce jsou nastavené na datum a čas, od kterého chceme tranzity sledovat.

Volba inkrementu :

Pro sledování pohybu Luny je vhodný inkrement 6 nebo 8 hodin. Dále pak inkrementy 168 hodin = 1 týden nebo 336 hodin = 14 dnů.

Pro sledování pohybu planet - Merkur, Venuše, Mars a taky Slunce a jejich aspektů je vhodný inkrement 24 hodin, 48 nebo 72 hodin.

Pro 2, 3 měsíce 1/2 roku a více uvádím na konci tabulku možných inkrementů.

Animace při 12 - leté profekci

Dobré zkušenosti v prognostické astrologii jsou s 12 - letou profekcí. Ta odpovídá
12 - letému cyklu Jupitera, ale taky 12 - letému cyklu v čínské astrologii, kdy se znovu vrací stejné zvíře čínského lunárního roku.

12 - letý cyklus je zvláště důležitý pro lidi, kteří mají zdůrazněno znamení Ryb v horoskopu. Pod Jupiterem je taky znamení Střelce, ale zatím nemám ověřeno, že 12 - letý cyklus platí i u znamení Střelce.

Zadání: Výpočty ALT (V), Další horoskop, Profekce 12 - letá. V zadávací tabulce pak nastavíme stejné údaje jako u radixu.

U této profekce se jedná o posun všech prvků o 30 stupňů za rok, proto jako Inkrement použijme přesnější vyjádření roku 8765,76 hodin.

Výklad profekcí

Jan Werich má Lunu ve znamení Ryb. Jupiter je zřejmě druhá klíčová planeta Werichova horoskopu ( po Venuši ), poněvadž se nachází v blízkosti rektifikovaného DESC. Proto je zajímavé u Wericha sledovat 12 - letou profekci.

V roce 1927 se Jupiter v profekci dostává do konjunkce se Sluncem. Pro Wericha je to velmi úspěšný rok, kdy Vest Pocket Revue otevírá jeho hereckou kariéru.

Stejnou konjunkci vytváří v roce 1939, kdy se mu podaří úspěšně emigrovat do USA a přečkat tam II. svět. válku.

Při třetí konjunkci v roce 1951 o něm víme pouze to, že je šéfem divadla v Karlíně.

Při čtvrté profekční konjunkci v roce 1963 završuje svou kariéru tím, že byl jmenován národním umělcem.

Při páté profekční konjunkci, v roce 1975, v den jeho narozenin vydává Jan Lederer obsáhlý sborník o Werichovi.

V roce 1968, kdy v profekci Saturn a Slunce tvořily kvadraturu z Býka, odchází Werich po sovětské okupaci do Vídně. V nemocnici na Manhattanu prodělal nutnou operaci hrtanu.

Animace při hledání ASC

Rozdělené linie domů ( x ) používáme zaškrtnuty, pokud máme časový inkrement menší než 24 hod., většinou 1 hod. nebo 2 hod. Jedná se hlavně o ty případy, kdy hledáme ASC a chceme vidět, jak se situace - postavení planet v domech - mění v závislosti na postupujícím ASC. Tady jsou pro nás domy důležité. Krok 1 - 2 hod. lze užít při hrubé rektifikaci, kdy vůbec neznáme hodinu narození.

Tuto rektifikaci můžeme provést i na základě fysiognomických a jiných znaků zrozence (viz. Šob). Planety se nám přesunou do jiných domů a my pak můžeme uvažovat o tom, zda by se mohlo jednat o případný ASC nebo ne.

Používané inkrementy v hodinách
1 den .......... 24 14 dnů .......... 336 1 rok .......... 8766
2 dny .......... 48 1 měsíc .......... 720 2 roky .......... 17532
3 dny .......... 72 2 měsíce .......... 1440 4 roky .......... 35063
4 dny .......... 96 3 měsíce .......... 2160 5 let .......... 43829
1 týden ....... 168 1/2 roku .......... 4383 18 let .......... 70126

TIP

Přesunete-li si radix zároveň i do odvozeného horoskopu, pak při inkrementu 24 h. můžete průběžně sledovat pohyb sekundárních direkcí.


Zpět na začátek stránky | Pokračovat