<= Index    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18    Obsah 


STÁLICE V HOROSKOPU

Stálice - jejich vliv je mocný zvláště při konjunkcích s významnými místy horoskopu ASC, MC, Světla a osobní planety. Staří astrologové sledovali zvláště čtyři královské hvězdy nebo-li Strážce nebes, které Babylóňané znali již 3.000 let před Kristem.

Aldebaran se nachází na 9st 41min 13vt Blíženců, Regulus na 29st 43min 35vt Lva, Antares na 9st 39min 0vt Střelce a Fomalhaut na 3st 44min 50vt Ryb.

Velmi nebezpečná je stálice Algol 26 st. 03 min. 55 sec. Býka. Je nejhorší stálicí na obloze. U ní sledujeme nejenom konjunkce s planetami, ale taky kvadratury ze Lva, Vodnáře a opozici ze Štíra, tedy z pevných znamení.

Chce-li se někdo z astrologů stálicím věnovat detailněji, může porovnávat nejenom jejich ekliptikální délky, ale i jejich deklinační nebo i šířkové paralely. Má-li stálice velikou šířku, potom je její působnost snížena.

Výpočet všech důležitých stálic v horoskopu

Zadáme posloupnost: Výstupy ALT ( T ), Stálice - základního nebo pouze ( ALT Z ),

Na obrazovce se nám objeví:

( x ) Poloha stálic

( ) Harmonické stálic s prvky horoskopu

Ve výstupní tabulce obdržíme polohu všech významných stálic na obloze tak, jak jdou po sobě od Berana přes Váhy do Ryb. Tuto tabulku můžeme projít a učinit porovnání s horoskopem - s místy, kde v něm máme umístěny významné prvky.

Vysvětlení k výstupní tabulce - Poloha stálic

Hned vedle názvu stálice máme umístěnou její povahu - určenou jednou nebo dvěma planetami, které jí nejvíce odpovídají. První planeta značí základní povahu, druhá doplňující.
V některých publikacích je pořadí přehozeno, což je chyba, která se tam dostala přepisováním z arabských rukopisů, psaných zprava doleva.

Dále na řádce vedle povahy je umístění stálice ve znamení s přesností na minuty, následuje dům horoskopu, kde se nachází a část tohoto domu ( rozdělíme-li tedy dům na 30 dílů - podobně jako znamení ). Další charakteristikou je velikost stálice, deklinace a rektascenze. U stálic se jedná o hvězdy 1 - 4 velikosti. Nejdůležitější jsou hvězdy 1. velikosti.

Proto bereme do úvahy hvězdy o velikosti 2,75 - 4,00.

Stálice jsou taky součástí určitých souhvězdí. Jejich symbolické významy uvádí Sládeček ve své publikaci o stálicích.

Stálice se uplatní v horoskopu tím více, čím více souhlasí jejich povaha s celkovým zabarvením horoskopu. Větší sílu mají, pokud se nacházejí blízko u ekliptiky, tedy čím je menší jejich šířka a deklinace.

Orbisy u aspektů se stálicemi

Orbisy u stálic volíme 1 stupeň 30 minut.

Kefer doporučuje orbis pouze 40 minut.

Německý astrolog Vehlow uznává orbisy na obě strany od konjunkce:
- pro Slunce, Lunu Asc. a MC - 2 st. 30 min.
- dále pak pro dispozitora Asc., dispozitora Slunce a pro Descendent - 1 st. 30 min.
- pro ostatní planety a vrcholy domů - 1 st.

Druhou možností jak se dostat ke stálicím v programu Johannes, je výpočet jejich harmonických, tj. aspektů, s prvky horoskopu. Nejprve však musíme nastavit vhodně orbisy.

Nastavení orbisů u programu Johannes pro práci se stálicemi

V tabulce: Orbisy pro výstupy harmonických zadám do kolonky počet harmonických číslo - 1 -, protože míníme sledovat pouze první harmonickou, tj. konjunkci stálice s prvkem horoskopu. Máme vyzkoušeno, že když zadáme do kolonky Max. harmonická pro přepočet orbisu číslo 239, tak nám Johannes vypočítá požadovaný orbis 1,5 stupně, o čemž se můžeme přesvědčit v následující tabulce. Stejné údaje v této tabulce zadáme pro Odvozený horoskop, pokud bychom chtěli zjišťovat aspekty se stálicemi v době tranzitů ap.

V tabulce: Přehled harmonických orbisů zjistíme, že přepočet orbisu podle maximální harmonické ( 239 ) skutečně vytváří orbis 1,5 stupně pro naši práci se stálicemi.Až teprve nyní nám může výstupní tabulka harmonických - Stálice základního horoskopu sloužit jako přesný přehled o konjunkcích stálic s prvky horoskopu.

Chceme-li zvýšit orbis na 2,0 , pak použijeme maximální harmonickou pro přepočet
- 179, pro orbis stálic s prvky horoskopu 2,5 je maximální harmonická pro přepočet - 143.

Výpočet aspektů důležitých stálic s prvky v horoskopu

Až nyní zadáme posloupnost: Výstupy ALT ( T ), Stálice - základního nebo pouze ( ALT Z ),

Na obrazovce se nám objeví:

( ) Poloha stálic

( x ) Harmonické stálic s prvky horoskopu

Zaškrtneme druhou možnost a tím získáme výstupní tabulku, ze které se pokusíme její výsledky dále interpretovat.

Stálice v horoskopu Jana Wericha

Achernar 13 st. 57 min. 7 sec. Ryb, konjunkce Luna, -1/1 H s orbisem 0.3, velikost 0,6

Luna se nachází na 14 st. 54 Ryb a je tedy v poměrně přesné konjunkci s touto stálicí

Typ: JU

V Šobovi čteme: Skvělý vliv Jupitera s nepatrným nádechem Marse a Urana konjunkce Jupiter, Venuše v 9. domě: sklony ke kněžství, úspěchy z daleké cesty konjunkce Merkur, Venuše: význačné spisovatelské úspěchy ( v 1., 5.,7., 10. domě ). Werich sám psal - divadelní hry, ale i knihy. Protože se stálice nachází v 5. domě v konjunkci s Lunou, můžeme od ní odvodit význačné herecké úspěchy J. Wericha.

Werichův Mars je v konjunkci se třemi stálicemi, které jsou poměrně malé velikosti a nemají příliš velký význam.

Mimosa 10 st. 19 min. 52 sec. Štíra, konjunkce Mars, -1/1 H s orbisem 0.3, velikost 1,50
Povaha: JU - vliv je příznivý, ale slabý.

Acrux 10 st. 33 min. 22 sec. Štíra, konjunkce Mars, -1/1 H s orbisem 0.2 , velikost 1,58
Povaha: JU - i zde je vliv příznivý, ale slabý.
Dává humánnost a spravedlnost.

Gemma, ( Alpheca ) 10 st. 57 min. 23 sec. Štíra, konj. Mars, -1/1 H s orbisem 0.1, vel. 2,38
Povaha: VŠ, MK
Dává poetické a umělecké nadání, aktivizuje intelekt. V konjunkci s Marsem přináší sexuální výstřednosti.

Daneb Algiedi 22 st. 12 min. 21 sec. Vodnáře, konjun. Saturn, -1/1 H s orb. 0.2, vel.2,81
Povaha: SA, JU
U Arabů byla šťastnou hvězdou, ale platí to jen při dobrém postavení Saturna a Jupitera v radixu, což Werich má. Tradičně dává úspěch, ale i upadnutí v nemilost. Dává to slavné, šalamounsky usuzující soudce, kteří jsou vážení pro svou neúplatnost. Symbolicky je nazývána soudcovským mečem kozla.

Asellus Bor. 6 st. 13 min. 10 sec. Lva, konjunkce MC.,1/1 H s orbisem 0.2, velikost 4,66
Povaha: MA, HE
Asseli představuje osla, na kterém jeli Bacchus a Vulcán během války mezi bohy a Titány. Křik tohoto zvířete nahnal Titánům strach, že se dali na útěk.
V konjunkci s MC přináší proslulost pomocí armády. Šob uvádí, že tato konstelace je velmi mocná.

Rozšíření počtu konjunkcí stálic s prvky v horoskopu Jana Wericha získáme tak, že zvýšíme orbis na 2 stupně. Nejprve musíme zvýšit přepočet orbisu podle maximální harmonické na ( 239 ) a tím se skutečně vytvoří orbis 2 stupně pro naši další práci se stálicemi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Literatura :
Sládeček V. : Stálice v astrologii. Komers. Proskovice. 1999.
Šob J. : Díl 10. Život v horoskopu - další vztahy. ( nepublikovaná část Šobova díla )
Turnovský P. : Rozloučení s tradiční astrologií, Půdorys. Praha. 1997.
Ovason D. : Kniha zatmění. Práh. Praha. 1999.


Zpět na začátek stránky | Pokračovat