<= Index    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18    Obsah 


PRÁCE S DATABÁZEMI

Program Johannes nabízí možnost ukládat si námi spočítané horoskopy do jednotlivých databází. Na nás již pak záleží, jaké si zvolíme vnitřní členění těchto databází. Jednotlivé databáze jsou umístěny v adresáři, kde se nachází i ostatní soubory programu Johannes. Poznáme je podle koncovky typu souboru - .dbo - a jsou rozlišeny názvy, které jsme jim při jejich vytváření přiřadili.

Databáze můžeme kopírovat, přenášet, případně i vyměňovat s ostatními majiteli programu Johannes.

Otevření nebo vytvoření databáze

Do databází se dostaneme buď přes Menu: 1) Výpočty .... ALT (V) ....2) Radix nebo přímo .... Shift (X). Objeví se nám tabulka Vstupy pro radixový horoskop .... přes F8 jsme v seznamu databází. Pokud jsme si ovšem ještě žádné databáze nevytvořili, tak máme zatím tento prostor prázdný.

Přes tlačítko - Insert - můžeme vkládat jednotlivé databáze. Pomocí vhodně zvolených názvů si rozčleníme naši astrologickou kartotéku. Doporučuji alespoň toto minimální jednoduché členění:

rodina.dbo

známí.dbo

pracoviště.dbo

klienti.dbo

osobnosti.dbo

U významných osobností můžeme použít i podrobnější členění, které používá např. Pavel Turnovský: politici, vědci, spisovatelé, umělci, hudebníci, herci, filozofové, události, zakázky ap.

K názvu databáze se může pro lepší orientaci přidat i její bližší popis.

Rozhodneme-li se, že databázi přestaneme používat, můžeme ji vymazat tlačítkem - Delete -. Ztratíme tím ovšem všechna data, která konkrétní databáze obsahuje, pokud si je ovšem nepřesuneme jinam.

Přesun a kopírování údajů mezi databázemi ( případně i mazání jednotlivých údajů )

Přesouváme-li jednotlivý horoskop z jedné databáze do druhé, pak stačí, když se s pomocí klávesy F8 dostaneme do požadované databáze, potom si najedeme kursorem na údaj, který chceme přesunout, a označíme přesouvaný údaj s pomocí klávesy - T -. U označeného údaje se vám objeví hvězdička. Chceme-li označit všechny údaje v databázi, použijeme - CTRL + T -. Nyní jsou údaje připraveny pro přesun.

S označenými záznamy můžeme provést jednu ze tří operací pomocí těchto tlačítek:

- CTRL + C - / Copy / .... kopírování údaje do jiné databáze
- CTRL + E - / Export / .... přesun údaje do jiné databáze
- CTRL + D - / Delete / .... vymazání údaje

Přesouváme-li nebo kopírujeme do jiné databáze, pak nás Johannes vyzve, abychom definovali její název. Můžeme použít již vytvořenou a pojmenovanou databázi nebo definujeme nový název databáze a Johannes ji automaticky vytvoří.

K přesunu pouze jednoho údaje není nutné tento údaj označovat. A taky nemusíme používat tlačítko - CTRL -.

TIP

Myslím si, že žádný solidní astrolog si neopomene udělat studii vlastní rodiny, a to myslím i té rodiny širší. Je naprosto evidentní, že se dědí po předcích nejenom geny a na nich závislé povahové sklony, ale taky astrologické konstelace. Zvláště je to markantní u postavení planet v jednotlivých znameních, ale taky v domech. "Dědí se" i aspekty mezi planetami. Vzájemná provázanost horoskopů v jedné rodině je samozřejmým důkazem platnosti astrologie. Čím více lidí, kteří jsou s námi pokrevně spjati, máme v databázi, tím lépe pochopíte vztahy mezi nimi, ale zpětně i svůj horoskop.

Některé astrologické konstelace se "dědí" po rodičích, některé přes jednu generaci. Proto jsou důležité i horoskopy prarodičů. Přitom vůbec nevadí, nezjistíme-li jejich hodinu narození. Horoskop v tom případě nastavíte na 12.00 hodin v poledne.

Filtrace databázových souborů

Filtrace databázových souborů slouží pro hromadné zpracování dat. Pokud si dáme tu práci a sesbíráme dostatečně veliký soubor radixů lidí vykonávajících určitou profesi nebo majících nějakou jinou společnou charakteristiku, můžeme s pomocí filtrace si tento soubor vyhodnotit a zjistit, které konstelace nejspíše ovlivňují danou charakteristiku, např. profesi.

Můžeme však postupovat i naopak. Chceme např. porozumět lépe tomu, co znamená např. Mars ve Štíru, kterého měl Werich v horoskopu. Johannes nám z vybraných databází vyhledá všechny lidi, kteří tuto konstelaci mají. My se pak musíme zamyslet nad tím, jak se v jejich životech Mars ve Štíru projevuje, a na těchto konkrétních příkladech vybraných lidí pak usuzujeme na pravidla výkladu pro Mars ve Štíru.

S pomocí tohoto nástroje můžeme sami provádět stejnou výzkumnou práci jakou dělal ve Francii M. Gauquelin M. nebo u nás M. Špůrek. Řada pravidel v astrologii čeká na své ověření, navíc lze v astrologii odhalit pravidla nová.

Různí autoři astrologických publikací často nekriticky jeden od druhého opisují a pokud vyjde něco originálního, založeného na vlastních poznatcích, tak to je opravdu skvělé. Takovými publikacemi jsou u nás např. knihy Lindy Goodmanové nebo Howarda Sasportase.

Do filtrace se dostaneme přes:

Nastavení nebo Alt (S), Filtrace dbo souborů, nebo pouze F9

Dále se nám otevře tabulka:

Parametry filtrace databází :

( ) Časové rozmezí dat narození

( ) Umístění ve znamení zodiaku

( ) Umístění v domě

( ) Rozmezí deklinace prvků

( ) Aspekty prvků

S pomocí tlačítka INSERT si pojmenujeme výslednou databázi, kam budeme výsledky ukládat. V popisu uvedeme pak její bližší specifikaci.

S pomocí tlačítka - T - označíme ze seznamu ty databáze, ze kterých chceme výběr provádět. Umístí se nám u nich hvězdička.

S pomocí tlačítka - U - rušíme výběr databáze - hvězdička před databázi nám zmizí.

Jednotlivé druhy filtrací

atd. 1 Časové rozmezí dat narození

Tuto funkci používáme, chceme-li vytřídit data z určitého časového období - např. hledáme lidi narozené ve stejný rok, měsíc ap. Tato funkce nám může pomoci, když hledáme např. reprezentanty určitého Čínského lunárního znamení pro určitý rok.

atd. 2 Umístění ve znamení zodiaku

Pro vybranou planetu v kolonce Zodiak zadáme první tři písmena názvu znamení, které si přejeme, aby Johannes vybral. Můžeme blíže určit i např. dekan, musíme ovšem jeho rozmezí vypsat, nebo konkrétní stupeň, či stupně určitého znamení zodiaku.

Zadáme-li více planet, musíme počítat s tím, že Johannes pak vybírá ty údaje, které splňují všechny vybrané podmínky.

atd. 3 Umístění v domě

Zde zadáme číslo domu. Podmínkou je, aby všechny údaje ve vybraných databázích měly relativně dobře spočítaný Ascendent. Nemohou být v souboru údaje, kde neznáme hodinu narození.

Podobně, jako máme znamení rozděleno na 30 stupňů, můžeme teoreticky rozdělit každý dům na třicet částí, ale nerovnoměrně vůči ostatním domům. Definujeme-li v které části má být planeta umístěna, program nám ji vybere.

atd. 4 Rozmezí deklinace prvků

Zatím s nimi nepracuji.

atd. 5 Aspekty prvků

Hledáme-li např. konjunkci Marse s Merkurem u spisovatelů, potom ji hledáme pod podmínkou Aspekty prvků. Do zadání pak musíme vepsat první písmena planet, tvořících aspekty, a mezi nimi uvést znaménko plus.

Zadáme-li více než jednu podmínku, tj. další aspekt, pak musíme počítat s tím, že program vybere ze souboru pouze ta data, kde platí obě zadané podmínky.

Pokud bychom chtěli provádět některé statistické výpočty, musíme znát celkový počet údajů v databázích, ze kterých jsme nechali provést výběr, abychom zjistili četnost výskytu dané konstelace v databázích a mohli posoudit, zda jejich výskyt přesahuje nahodilost.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Literatura :
Gauquelin M. : Planetäre Einflüsse auf Personlichkeit und Lebensweg.1993. ( překl. z francouzštiny ).
Špůrek M. : Hovory o astrologii. Vodnář. Praha. 1995.
Špůrek M. : Encyklopedie západní astrologie. Vodnář. Praha. 1997.


Zpět na začátek stránky | Pokračovat