<= Index    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18    Obsah 


ČÍNSKÁ ASTROLOGIE

Zadáme-li Werichův rektifikovaný horoskop do počítače a potom posloupnost: Výpočty ALT (V), Čínský kalendář, nebo Shift (N), objeví se nám výsledná tabulka:

MINUTA +KOV  
HLÍDKA +KOV MYŠ
DEN -OHEŇ BUVOL
MĚSÍC +ZEMĚ TYGR
ROK -DŘEVO HAD

Šedesátiletý "velký" cyklus čínského kalendáře je tvořen desíti nebeskými kmeny a dvanácti zemskými větvemi. Nebeské kmeny tvoří cyklus desíti let a pojí se k pěti základním elementům. Každý element patří do páru a vyskytuje se v jangové nebo jinové podobě. Zemské větve označují cyklus dvanácti let. Tento cyklus je označován jmény dvanácti zvířat. Čínský horoskop sestává ze čtyř znaků: ROKU, MĚSÍCE, DNE a HLÍDKY. Každému znaku je přiřazena jedna zemská větev, tj. jedno ze dvanácti zvířat čínského zvěrokruhu a jeden nebeský kmen, tj. jeden z pěti čínských živlů, ve své jangové nebo jinové podobě. Oba cykly se jednou za šedesát let setkají. Pozn. 1)

Přestože čínská astrologie používá zcela jiný symbolický systém, máme vyzkoušeno, že její výklady sedí. Ostatně každý si to může sám ověřit. S její pomocí lze určitým způsobem charakterizovat "mikrogenerace" pro období jednoho roku. Ti astrologové, kteří čínskou astrologii nepoužívají, se ochuzují o její veliké bohatství. Čínský lunární rok, jehož začátek je pohyblivý, je toho nejlepším vyjádřením. Pozn. 2)

Ke každému znamení čínská astrologie přiřazuje jeden z pěti základních prvků. Kov, Vodu, Dřevo, Oheň a Zemi.

Hlídka pak představuje něco jako planetární hodinu a dá se obdobně vykládat. Podle výsledné tabulky je Werich narozen v HLÍDCE Kovové Myši, ve DNI Ohnivého Buvola, v MĚSÍCIZemského Tygra a v ROCE Dřevěného Hada. Pro ilustraci výkladu čínské astrologie jsem vypsal několik informací týkajících se povahových vlastností.

Povaha člověka narozeného ve HLÍDCE Kovové Myši /23:00 hodin - 01:00 hodin /

Půvab člověka se znamením Myši je všeobecně znám. Tito lidé jsou oblíbení a fantasticky přitažliví a nikdy nemají nouzi o obdivovatele.

Myš je družná, bystrá osobnost, která má ráda zábavu, večírky a jiná shromáždění. Vůči svým přátelům a společníkům zachovává upřímnou náklonnost a nedokáže se oprostit od silných citových vztahů, které si jednou vytvořila.

O Myši se traduje, že se může stát i vynikajícím spisovatelem. / Werich sám napsal řadu knih a o Werichovi jich taky bylo několik napsáno. /

Prvek Kovu přináší to, že člověk je veden silnými city a své cíle sleduje intenzívně, bez váhání. Díky své vytrvalosti je ochoten dlouho a vytrvale usilovat o cokoliv, co chce získat.

Povaha člověka narozeného ve DNI Ohnivého Buvola

Den, ve kterém se Werich narodil, je pod vládou Ohnivého Buvola. Tento typ Buvola je "muž činu". Toto znamení dává příslovečnou trpělivost, sebedůvěru, ale i umíněnost a tvrdohlavost. Vykonává obvykle více práce, než je jeho povinnost. Má neobvyklé realizační schopnosti. Prvek Ohně je ještě umocňuje.

Povaha člověka narozeného v MĚSÍCI Zemského Tygra

Tygr se potřebuje projevit, vyjádřit a nalézt svou identitu. Každý Tygr v sobě chová lidumilné sklony. Má rád děti, zvířata a všechno, co v danou chvíli dokáže upoutat jeho pozornost. Vše, do čeho se pustí, činí s plným zaujetím. Když se na něco upne, pak jde všechno stranou. Tygr vyniká svou schopností ovládat dav. Všichni Tygři se taky chtějí něčím odlišovat a jsou rádi, když jsou středem pozornosti.

Znamení Tygra, stejně jako Hada ( rok, v němž se Werich narodil ) má báječný smysl pro humor. Vynikajícím způsobem vychází s dětmi, umí si s dětmi hrát, vypráví jim krásné příběhy a dělá si legraci ze sebe sama. Nádherně se směje a především si získá jejich přízeň tím, že si všechny zákony a pravidla přizpůsobuje ve svůj a jejich prospěch.

Werichova oblíbenost u dětí je známa. Vytvořil, sepsal scénáře a namluvil řadu pohádek pro děti a v mnoha pohádkách i hrál.

Zemský prvek dodává Tygrovi schopnost vidět věci v pravém světle.

Povaha člověka narozeného v ROCE Dřevěného Hada

Had je elegantní ve stylu vyjadřování, oblečení a je šarmantní. Had mluví vybraně a jedná uhlazeně. Miluje dobré knihy, hudbu, divadlo. Působí na lidi svým moudrým zevnějškem a je velice opatrný, prozíravý a chytrý. Člověk narozený ve znamení Hada může být dobrým filozofem, mazaným a lstivým. Pozn. 3)

Všichni lidé narození ve znamení Hada mají smysl pro humor. Někteří dávají přednost suchému humoru, jiní sardonickému, jiskřivému nebo dokonce černému. Nicméně tato schopnost v nich je. Nejlépe to můžeme pozorovat, když jsou vystaveni tlaku a násilí. I v nejkritičtějších situacích je Had schopen udělat řízný vtip nebo utrousit vtipnou poznámku, aby se osvěžila dusná atmosféra, a ani v nejkritičtějších situacích tuto jiskru neztrácí. Pozn. 4)

Jednání s Hadem nebývají jednoduchá. Skutečnost, že pod zdánlivou vyrovnaností je neustále ve střehu, vztahy jen komplikuje. Jeho navenek klidný, mírný a vyrovnaný. Jeho zjev nikdy neodráží skutečné pocity. Je dobrý pozorovatel, všechno ví a má vše pečlivě naplánované již hodně dlouho předem. Silnou vůlí si vždy udržuje dobyté pozice. Když chce, umí být vyhýbavý a nepolapitelný a právě v okamžiku, když si myslíte, že ho pevně držíte, se vám vykroutí a je pryč.

Had ve spojení se Dřevem

Seriózní a upřímný Had, dobrosrdečný, vlídný a moudrý, s až prorockým chápáním všeho, co je v životě, zejména historii, důležité.

Má potřebu úplné intelektuální svobody, ale jeho záliby, náklonnosti a lásky jsou stálé a dlouhodobé. Vyhledává citovou stabilitu a finanční zabezpečení. Tento typ Hada se umí také dobře vyjadřovat a může být perfektním řečníkem. Prvek Dřeva ve spojení s jeho stálým prvkem pozitivního Ohně jej činí velice zajímavým. Září jako světla majáku, které místo aby varovalo, spíše přitahuje věci a lidi, po kterých touží a které si přeje.

Má vysoké nároky a může být až hloupě ješitný na svůj zjev a dojem, který vyvolává. Protože nutně potřebuje veřejný obdiv a uznání, udělá vše pro to, aby dosáhl velkého a trvalého úspěchu. Had v kombinaci s prvkem Dřeva je vždy velice dobře informovaný, jeho snaha o získání znalostí není však samoúčelná, využívá je v každodenním životě.

Z hlediska čínské astrologie se můžeme podívat taky na rok úmrtí Jana Wericha. Rok 1980 byl velmi zvláštní rokem. Podle čínského kalendáře byl rokem Kovové Opice. V tomto roce vládne prvek Kovu, který není příznivý pro prvek Dřeva, náležející k roku 1905, kdy se Werich narodil.

Byl to rok plný napětí a násilí. Došlo k vojenskému puči v Turecku ( 12. 9. 1980 ). V Zálivu vznikla válka mezi Irákem a Iránem ( 21. 9. 1980 ), která si vyžádala desítky tisíc životů.

Těsně před začátkem roku 1980 ( 27. 12. 1979 ) vtrhla ruská vojska do Afghánistánu. V Bologni došlo k pumovému atentátu pravicových extrémistů, kde zahynuly desítky lidí
( 2. 8. 1980 ), a k dalším projevům násilí. Jako předzvěst rozpadu Jugoslávie došlo k úmrtí maršála Tita. V Polsku došlo koncem roku 1980 k prvním silným nepokojům a stávkovému hnutí vedenému Solidaritou.

V tomtéž roce byl zákeřně zastřelen spoluzakladatel skupiny Beatles John Lennon
( 8. 12. 1980) a v Americe vyhrál volby republikán Ronald Reagan.

Tento rok doprovázely i zajímavé konstelace planet. Pluto byl na začátku třetího dekanu Vah a Uran ve třetím dekanu Štíra.

V Čechách se psalo: " Rok 1980 zůstane pro přátele humoru a smíchu na jevišti rokem více než neveselým: předčasně zemřeli - kromě jiných Jiří Hrzán, Karel Novák, Jan Roháč a Pavel Boušek. "

Zvláštní je, že v roce 1980 zemřel i významný český básník Vladimír Holan, který byl narozen stejně jako Voskovec s Werichem, v roce 1905 a ke konci života bydlel i ve stejném domě na Kampě jako Werich, pouze o jedno patro níž.

V tomto roce zemřel taky Jan Werich ( 31. 10. 1980 ) a již v dubnu roku 1980 mu zemřela manželka ( 14. 4. 1980 ).

Pozn. 1)

Dvanáct zemských větví je představováno dvanácti zvířaty čínského zvěrokruhu : Drak, Had, Kůň, Ovce, Opice, Kohout, Pes, Vepř, Myš, Buvol, Tygr a Králík. Deset nebeských kmenů se projevuje v jedné ze dvou podob - jangové nebo jinové a jsou představovány živly, jako je Kov, Voda, Dřevo, Oheň a Země. Výkladová pravidla nalezneme v níže uvedené literatuře.

Pozn. 2)

Čínský lunární rok začíná vždy prvním novoluním ve znamení Vodnáře, které nastává po tzv. Velké zimě ( Zimní Slunovrat ). Začátek čínského roku je proto pohyblivý.

Pozn. 3)

Prof. V. Kovařík o Werichovi píše: Kdo ho znal, naslouchal s pokornou úctou moudrým slovům umělce a filosofa.

Pozn. 4)

Vítězslav Nezval charakterizoval Wericha touto větou: "Za zasmání by dovedl dát duši, a proto dovedl rozesmát vždy a všechny." Kundera o něm napsal: "Werich je vyslancem z daleké říše, kde smysl pro humor je největší ctností." A Wericha známe i z jeho vlastních citátů: "Sranda sama o sobě je pokroková!" Dokázali s Voskovcem zásobit humorem český národ i v dobách velmi těžkých, jako byly roky těsně před okupací, kdy Německo vyhrožovalo válkou a v Sudetech se srocovali Henleinovci.

V roce Čínského hada, který v sobě nese smysl pro humor, byli narozeni jak Werich, tak i Voskovec. Ve svých divadelních hrách odhalovali nesmyslnost válečných příprav a vytvářeli tak svým humorem jakýsi ostrůvek v srdci Evropy. V době, kdy zatím zbytek Evropy tonul ve strachu před fašismem, tím vytvářeli jakési místo, kde se duch fašismu nemohl zcela a plně zabydlet. Působili zároveň tak trochu profylaktickým, magickým vlivem. Německá ambasáda si ostatně na dvojici V+W opakovaně stěžovala a nakonec museli divadlo z nařízení Zemského úřadu v Praze 9. 11. 1938 zavřít.

Po emigraci do USA znovu posilovali Čechy svým svérázným humorem z rozhlasového vysílání BBC a Hlasu Ameriky.

Literatura :
Kwan L. : Tajemství čínské astrologie.
Lau T. : Velká kniha čínských horoskopů.
Mori T., Milenkovič D. : Tajemství japonské astrologie.


Zpět na začátek stránky | Pokračovat