<= Index    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18    Obsah 


POLOVIČNÍ VZDÁLENOSTI ( HALBSUMY, MIDPUNKTY )

Tuto metodu rozvinul a používal hamburský astrolog Reinhold Ebertin - představitel německé astrologické školy v Aalen ( tzv. Hamburská škola vedená Alfrédem Wittem ).

Pracuje se s osami mezi kterýmikoliv dvěma činiteli v horoskopu ( např. planetami, osami horoskopu ap.). Každá dvojice činitelů vytváří ve zvěrokruhu dvě poloviční vzdálenosti, jednu bližší a jednu vzdálenější, která leží přesně o 180 stupňů naproti. Obě poloviční vzdálenosti jsou stejně důležité.

Technika polovičních vzdáleností byla používaná v omezené míře i ve středověku. Ebertin z ní vypracoval koherentní systém publikovaný v jeho "Kombination der Gestirneinflusse". Tento důmyslně vypracovaný systém představuje jeden z nejkvalitnějších nástrojů moderní astrologie.

Interpretací těchto polovičních vzdáleností se zabýval německý astrolog Baumgarten Hans. V češtině není bohužel zatím nic přeloženo. Halbsumy nám pomáhají zajímavým způsobem dokreslit horoskop.

Poloviční vzdálenosti doporučuji vyzkoušet si a ověřit na vlastním horoskopu, případně na horoskopech vašich blízkých. Podívejte se alespoň na vaše poloviční vzdálenosti Slunce, Luny a vladaře ASC, případně dalších osobních planet Merkura, Venuše nebo i Marse.

Poloviční vzdálenosti u ASC a MC jsou významné. Musíme mít ovšem jistotu, že máme přesný stupeň ASC i MC, že horoskop je dobře rektifikovaný.

U Wericha ( rektifik. ) nalezneme halbsumy ve výstupních tabulkách:

Zadáme: Výstupy ALT ( T ), Halbsumy - zákl. nebo taky pouze ALT ( G )

Vytvoří se nám dost obsáhlá tabulka polovičních vzdáleností, celkem je jich 272, zahrneme-li taky kromě planet MC, ASC, VX - Vertex, CL - Černou Lunu, DH - Dračí hlavu, PF - Bod štěstí a Bod duchovna.

V praxi se používá jen velmi omezený počet halbsum. Proto je zde třeba rozlišit mezi kvalitou jednotlivých polovičních vzdáleností. Nejčastěji se používají poloviční vzdálenosti:

a ) Přímé

Jsou takové, kde je poloviční vzdálenost okupována jedním z dalších činitelů.
Ty získáme přes výstupní tabulku: Výstupy ALT ( T ), Úhly halbsum a prvků - zákl. nebo taky pouze ALT ( H ). Orbis u polovičních vzdáleností přímých je 1,5 stupně.

Za významné umístění na ose z hlediska polovičních vzdáleností považuji u Wericha planetu Venuši jako vladaře ASC. Venuše je zároveň planeta, která má prvořadou důležitost pro každého umělce.

Venuše jako vladař ASC u Wericha je umístěna na ose LU/JU ( viz. druhý řádek ve výsledné tabulce ). Lze to interpretovat s určitým zkreslením tak, že Venuše přijímá aspekt od Jupitera a zároveň i od Luny. Jupiter - 6. dům - blízko DESC ( expanze, úspěch ) aLuna

5. dům ( veřejnost ). Pozn. 1)

Pro osu mezi planetami LU/JU zde nacházíme dvě hodnoty 4,8 a pod ní 184,8. To znamená, že jejich osa se nachází na 4 stupních a 8 desetinách Berana a 4 stupních a 8 desetinách Vah. Přitom Venuše u Wericha je na 3 st. 59 min. Berana. Mezi nimi je zhruba

1 stupňový orbis.

Nesmí nás odradit, že je halbsum v tabulce mnoho. Zaměřme se pouze na výše doporučené planety. V tabulce pak hledáme jejich značky HE, LU, VE, ME a MA za znaménkem ( = ). Před tímto znaménkem máme dvě planety, rozdělené lomítkem např. LU/JU Každá dvojice planet vytváří v horoskopu vždy dvě halbsumy, které jsou navzájem v opozici.

Předchozím zadáním ALT (T) zjišťujeme, jaké konkrétní přímé halbsumy se vyskytují v horoskopu. Chceme-li znát přesné umístění obou halbsum, použijeme jinou výstupní tabulku, do které se dostaneme přes: Výstupy ALT (T), Halbsumy - zákl. nebo taky pouze ALT (G).

b ) Nepřímé

Nepřímé poloviční vzdálenosti jsou takové, které nejsou přímo okupovány žádným z činitelů, ale jsou jimi aspektovány. V praxi se používají pouze tzv. tvrdé aspekty:
kvadratura, semikvadratura a seskvikvadratura. Orbisy používané u nepřímých halbsum je 1 stupeň u kvadratury, půl stupně u semikvadratury a seskvikvadratury.

c ) Volné

Zbývají pak halbsumy, které nejsou ani okupovány žádným prvkem a ani aspektovány. Ty se pak používají pouze při tranzitech.

Ten, kdo začíná s halbsumami, by měl používat pouze přímé halbsumy, a z nich pouze některé.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozn. 1) Nemáme k dispozici zatím v češtině přeložené interpretace polovičních vzdáleností. Kromě Ebertina je na trhu také kniha amerického astrologa maďarského původu Michaela Munkaseyho. Tyto dvě knihy představují v podstatě veškerou dostupnou literaturu o polovičních vzdálenostech.

Literatura:
Ebertin R. : Die kosmischen Grundlagen unseres Lebens, Bd. 1, 2. Aalen. Ebertin Verlag. 1956.
Ebertin R. : Kombination der Gestirneinflusse. Aalen. Ebertin Verlag. 1940.
Munkasey, M. : Midpoints: Unleashing the Power of the Planets. San Diego, ACS Publications 1991.


Zpět na začátek stránky | Pokračovat