<= Index    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18    Obsah 


REVOLUCE

Revoluce představuje oběžný pohyb nebeského tělesa kolem centrálního tělesa. Může se jednat o uzavřený cyklus - od konjunkce ke konjunkci, případně o část celého cyklu - parciální revoluce. Čas, kdy dochází k těmto "návratům", je velmi významný a astrologové mu věnují zvláštní pozornost.

1. Normální revoluce

Představuje celý uzavřený cyklus např. Sluneční, Lunární nebo i planetární, podle toho, jakou zadáte do programu planetu.

Revoluční planeta: ? ( Můžeme zadat HE, LU, MA, JU, SA atd. )

Program vám spočítá návraty této planety, přesné konjunkce s původní pozicí planety

2. Solární horoskop

Každý rok života tvoří Slunce v určitý okamžik exaktní konjunkci se svou vlastní pozicí v radixu. Tento okamžik je brán za základ pro nový - solární horoskop, který platí vždy pro období jednoho roku.

Solární horoskopy spolu s lunárními horoskopy tvoří jedny z nejúčinnějších prognostických technik, kterou astrologové často používají. Program Johannes při výpočtu těchto horoskopů poskytuje značný komfort. Během pár vteřin máte hotovou celou řadu solárních horoskopů od narození až do konce života. Můžete se pak věnovat čistě umění výkladu.

3. Výpočet solárního horoskopu

Zadáme posloupnost: Výpočty ALT ( V ), Revoluce, Normální revoluce, Revoluční planeta: HE ( Helios - Slunce )

Časové rozmezí stanovíme např. od: 00:00 1. 1. 1906 do 00:00 1. 1. 1981

Potom spustíme výpočet a ve Výpočtech ALT ( V ), Revoluce výběr máme všechny solární horoskopy Jana Wericha od narození až po rok, kdy zemřel. Najedeme kursorem na požadovaný rok a na obrazovce se nám znázorní solární horoskop spolu s horoskopem radixovým. - Mezerníkem - můžeme přepínat podle toho, který horoskop chceme mít uvnitř.

V aspektáři ( přes tlačítko + ) pak můžeme porovnat jejich aspekty. V prvé polovině ( rozděleno po diagonále ) prvého čtverce aspektáře zleva nacházíme aspekty vnitřního - solárního horoskopu. V druhé polovině pak vnějšího - radixového horoskopu. Druhý čtverec je tvořen vzájemnými aspekty radixového a solárního horoskopu.

4. Výklad solárního horoskopu Wericha pro rok 1927

Rok 1927 je rokem, kdy Werich a Voskovec uvedli svou první divadelní hru Vest Pocket Revui, která zaznamenala nebývalý úspěch. Solární horoskop pro rok 1927 vykazuje tyto konstelace:

1) ASC solárního horoskopu padl na Slunce ( nastala konjunkce s orbisem 3 st. ).
Podle výkladových pravidel se bude tento rok zrozenec cítit pánem svého jednání, dosáhne i určité autority, zazáří v nějaké oblasti. Tento aspekt Slunce dává oblibu ve společnosti a přináší uznání. Je-li Slunce na solárním ASC, pak je důležité taky znamení Lva, kde je Slunce vladařem, a hrot solárního domu, který do tohoto znamení spadá. Tento dům totiž určuje oblast, kde se Sluneční vliv nejvíce projeví. U Wericha to je 7. dům ( manželství, partnerství, veřejnost ).

2) Jupiter se nachází v 1. domě soláru - je to znamení pro velmi příznivý rok. Přináší expanzi, růst. Předjímá velké sebevědomí a dává dobré náhody. Je příznivý pro dobrý duševní vývoj a dává i materiální pokrok. Jupiter je zároveň vladařem 10. domu soláru ( kariéra, profese ).

3) V 1. domě se nachází zároveň Venuše v konjunkci s Jupiterem. Venuše je příznivá pro uměleckou činnost, lásku. Venuše podle rektifikovaného ASC je zároveň i vladařem horoskopu Jana Wericha a Werich ji má umístěnou v 5. radixovém domě ( tvorba ).

4) Solární ASC a solární Merkur je zároveň v konjunkci se Sluncem. To nám sděluje, že se zrozenec uplatní v nějaké oblasti intelektem, proslaví se. Je to příznivý aspekt pro reprezentaci.

5) Luna solárního horoskopu je v konjunkci s radixovým Jupiterem a s Descendentem. Tato konstelace přináší popularitu, oblibu veřejnosti, úspěch. Konstelace je ve znamení Berana.

6) Solární Pluto je v trigonu na Marse a Lunu. Podporuje sebeprosazení. Tento aspekt nepůsobí pouze v soláru, ale zároveň i jako dlouhodobý příznivý tranzitující prvek.

7) Solární Neptun je v příznivém trigonu na Jupitera a zároveň vytváří trigon na nový rektifikovaný Descendent ( a tím i sextil na Ascendent ). Působí podobně jako Pluto - vytváří dlouhodobý příznivý tranzit. Neptun jako vyšší oktáva Venuše je planetou dávající inspiraci, podporuje umělecké projevení se.

Abychom si všimli značného rozdílu mezi solárními horoskopy, uvádíme výklad pro další solární horoskopy z posledních dvou let života Jana Wericha, které již nemáme vytištěny na obrázku, ale které si může spočítat každý sám.

5. Částečný výklad solárního horoskopu pro rok 1979

V solárním horoskopu pro rok 1979, kdy byl Werich již značně nemocen - měl rakovinu hrtanu a spoustu dalších nemocí, vidíme, že ASC soláru spadá do 12. domu ( a Pluto se nachází přímo na ASC. Slunce je v konjunkci s Marsem, zároveň přijímá kvadrát od Urana ze znamení Štíra. Solární Luna je zároveň v exaktní konjunkci s Plutem v 8. domě radixového horoskopu. Tento solár není zde uveden, ale každý si jej může prohlédnout ve Výpočtech ALT ( V ), Revoluce výběr.

6. Výklad solárního horoskopu Wericha pro rok 1980

Rok 1980 ( Je to rok, kdy zemřela Werichovi manželka, celý rok měl Werich těžké zdravotní problémy a na podzim Werich zemřel viz. Osobní a rodinné údaje...)

Solární horoskop pro rok 1980 vykazuje tyto konstelace:

1) Pluto v soláru vytváří konjunkci s novým rektifikovaným ASC.

2) Pluto, který se nachází v radixu v 8. domě ( záležitosti týkající se smrti ), je v soláru na M.C. znovu v konjunkci s Lunou, tedy nejvýše na obloze. Pluto přichází z 8. domu radixového horoskopu ( záležitosti týkající se smrti ).

3) Vladař solárního horoskopu Jupiter je v 8. domě solárního horoskopu v konjunkci s Martem.

4) Radixové Pluto je skoro přesně na DESC v opozici na solárního Neptuna. ( V radixu se nachází Pluto v 8. domě ).

5) Solární Saturn je v konjunkci s Černou Lunou a zároveň v exaktní opozici na solární Venuši. Ta zároveň přijímá kvadraturu od solárního Neptuna. Tato opozice svými kvadraturami navíc

tvoří "kříž" s osou ASC - DESC. Venuše, jak je známo, je planetou umělců a u Wericha je zároveň i vladařem horoskopu.

6) Uran ze Štíra tvoří kvadraturu na solárního Merkura do Vodnáře.

Na těchto příkladech solárních horoskopů vidíme jednoznačné rozdíly mezi úspěšným rokem 1927, kdy došlo k nebývalému rozvoji, a rokem 1980, kdy na jaře zemřela Werichovi manželka a na podzim zemřel on sám.

7. Některá pravidla pro výklad solárních horoskopů

Protože zatím není dostupná literatura týkající se solárních horoskopů, uvádím alespoň několik základních pravidel týkajících se výkladu solárního horoskopu.

1) a) Zvláštní význam má solární ASC. Záleží na tom, do kterého znamení a domu radixového horoskopu padne. Záležitosti tohoto domu se dostanou do popředí.

b) Obzvláště velký význam má, padne-li solární ASC na nějakou planetu v radixu. Tato planeta je velmi aktivizována v tom smyslu, v jakém má význam v radixu.

c) Významné je, má-li vládce solárního ASC nějaký aspekt na sol. ASC a jakou má pozici.

d) Dojde-li ke konjunkci solárního ASC s radixovým ASC ( + - 3 st. ), jedná se o velmi významný rok. Tento aspekt se opakuje jednou za 33 let.

2) Rovněž uvažujeme, kam padne radixový ASC - do kterého solárního domu.

3) Slunce v 8. domě solárního horoskopu se netýká úmrtí zrozence.

4) Důležité jsou aspekty solárních planet s radixovými, počítáme s orbisem pouze do 5 st.

Můžeme vzít do úvahy i paralely s orbisem do 1 st.

5) Jupiter v 1. domě soláru je znamením pro příznivý rok. Předpokladem je, že je dobře aspektován, jak v soláru, tak i v radixu. ( viz. solár Werichův na rok 1927 Jupiter konj. Venuše 1. dům )

6) a) Saturn v 1. domě soláru přináší velmi vážné období, které nemusí trvat jenom jeden rok.

b) Padne-li ASC soláru na radixového Saturna, pak se jedná rovněž o těžký rok, o přezkoušení hodnot. Vyřizují se věci, které potřebují mnoho koncentrace.

TIP

Studiem vlastních solárních horoskopů a solárních horoskopů vašich přátel zpětně do minulosti, pochopíte, že se jedná skutečně o velmi kvalitní prognostickou metodu. Uděláte-li si podobný seznam vašich životních událostí tak, jak je máme vyhotovené pro Wericha, můžete pak sledovat, jak se tyto události odrážely v solárních horoskopech pro jednotlivé roky vašeho života.

Solární horoskopy nemusíte ukládat do databáze, kdykoliv se dají znovu spočítat.

Přes: Výstupy, Grafický výstup horoskopu ( ALT P ) si je taky můžete postupně všechny vytisknout a studovat odděleně.

8. Výpočetlunárního horoskopu

Zadáme posloupnost: Výpočty ALT (V), Revoluce, Normální revoluce, Revoluční planeta: LU
Časové rozmezí stanovíme od: 00:00 1. 2. 1927 do 00:00 1.3. 1928.

Zde zadáváme Lunu jako revoluční planetu. Lunární horoskopy se obvykle počítají na období jednoho roku. Jsou to vlastně konjunkce tranzitující Luny s Lunou radixovou.

Na závěr spustíme výpočet a zadáme Výpočty ALT (V), Revoluce výběr, kde se podíváme na lunární horoskopy v roce 1927. Zajímá nás hlavně měsíc duben, kdy došlo k průlomu uvedením divadelní hry Vest Pocket Revue, která měla 19. 4. 1927 premiéru.

9. Výkladlunárního horoskopu

V lunárním horoskopu pro duben roku 1927 ( začíná 31. 3.1927 ) vidíme ihned markantní konstelace, které předurčují zrozenci významný, úspěšný měsíc:

1) Vladař ASC lunárního horoskopu - Luna je v konjunkci s Jupiterem ( expanze, úspěch ) a Merkurem ( intelektuální činnost ). Obě planety jsou tedy i v konjunkci s radixovou Lunou v 5. domě radixu, který představuje uměleckou tvorbu.

2) Tato trojkonjunkce je v sextilu na Venuši do Býka a v trigonu na Pluta ( vliv na masy ) do Raka. Zároveň vytváří trigon na radixový Mars ( činorodost ).

3) Slunce je v lunáru nejvýše na obloze - v 10. domě poblíž MC. Vypovídá o úspěchu, vzestupu, kariéře. Je příznivě aspektováno od Saturna ( dává dlouhodobou perspektivu ). Tento aspekt zvlášť působí, protože Slunce a Saturn jsou v radixu spojeni konjunkcí.

4) MC je v konjunkci s radixovou Venuší, která je taky v 5. radixovém domě, podobně jako Luna. Zároveň je i v konjunkci s Uranem, který se nachází na posledním stupni a minutě znamení Berana.

5) Tato konstelace přijímá trigon od Saturna ze znamení Střelce a z 5. lunárního domu. Saturnovy aspekty dávají tomu, co se vytvoří, trvalost.

TIP

Počítáme-li Normální revoluci u HE ( Slunce ), LU ( Luny ), můžeme podobně spočítat i revoluce ostatních planet, zvláště zajímáme-li se pouze o celé cykly ostatních planet např. u Jupitera nebo Saturna, tedy chceme-li určit pouze jejich konjunkce vzhledem např. k radixu.

Pokud nás zajímají zároveň i kvadratury a opozice, je lepší pracovat s Parciálními revolucemi, kde do zadání vložíme úhel 90 st. Program nám spočítá obě kvadratury, opozice a konjunkce planety vůči vlastní pozici.

Právě kvadratury a opozice Saturna, ale taky i Jupitera tvoří významné období přeměn v našich životech. O tom se může ostatně každý přesvědčit.

10. Výpočetdiurnálního horoskopu

Diurnální horoskop je horoskop, který platí pouze pro jeden den. Opakuje se v něm vztah mezi rektascenzí Slunce a MC. Pozice planety představují vlastně tranzitní horoskop pro daný den. Tím vlastně diurnální a tranzitní planety mají stejné pozice. Originální jsou pouze pozice domů, které kopírují radixový nebo solární horoskop. Protože výkladové knihy zatím neexistují, bude se muset zamyslet nad výkladem diurnálních horoskopů každý sám.

Technika výpočtů diurnálních horoskopů má svou logiku. Vezmeme v úvahu vztah rektascenze Slunce k MC v původním radixu nebo v předchozím solárním horoskopu a nebo jej získáme ze vztahu mezi dvěma solárními horoskopy? Vše záleží na vašich vlastních zkušenostech, které získáte praktikováním jednotlivých astrologických technik.

Jako příklad pro výpočet diurnálu nativního si vezměme den 30. 7. 1963, kdy byli Jan Werich a režisér Jiří Trnka jmenováni národními umělci.

Zadáme posloupnost: Výpočty ALT (V), Revoluce, Diurnál nativní

Časové rozmezí stanovíme od: Počáteční datum 00.00 29. 7. 1963
Koncové datum 00.00 31. 7. 1963

11. Výklad diurnálního horoskopu

Spustíme-li výpočet, můžeme se přes Výpočty ALT (V), Revoluce výběr podívat na diurnální horoskop pro datum 29.7. 1963. Okamžitě si všimneme, že diurnální Slunce se nachází ve Lvu a je v exaktní konjunkci s radixovým rektifikovaným MC. To nás ujišťuje, že jsme rektifikovali správně. Zároveň vrhá Slunce trigon na radixovou Venuši - planetu umělců a do pátého domu ( domu tvorby ). Slunce přináší slávu a MC je i vrchol života, povolání ap. Jmenování národním umělcem představuje i ocenění celoživotní Werichovy práce.

Saturn se nachází v exaktní dvoustupňové konjunkci s vlastní pozicí v radixu a tedy i znovu v konjunkci se Sluncem. V tomto místě ukončil Saturn svůj druhý cyklus. Jupiter ukončil svůj pátý cyklus a nachází se taky v pětistupňové konjunkci se svou radixovou pozicí v Beranu. Obě planety svými příznivými aspekty podtrhují význam tohoto životního období.

Je opravdu jenom náhodou, že jmenování Jana Wericha národním umělcem přišlo právě v tuto dobu? Pozn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozn.: Zajímavé výsledky jsem získal používáním diurnálu progresivního.

Literatura:
Ander J.: ( Olomoucký astrolog ) Zápisky z přednášek ( 1998 - 2000 )
Mertz B.: Základy astrologie. Knižní klub. Praha. 1993. ( Pozn.: Solární hor. str. 169 - 191 )
Roučka V.: Písemný kurs astrologie. Rosice u Chrásti. 1935. ( Pozn.: Výklady solár. horoskopu )
Prónay A.: Deutung Solar-horoskop. Rohm Verlag. Stuttgart. 1985.


Zpět na začátek stránky | Pokračovat