<= Index    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18    Obsah 


TRANZITY

Tranzit je přechod běžící planety přes místo planety nebo její aspekt v základním horoskopu - radixu. Zatímco v radixu aspekt může mít okruh působení - orbis - i několik stupňů, tranzit působí v době, kdy je exaktní. Působení Marsu se může odklonit od exaktní doby 1- 2 dny, také i další pomalejší planety se mohou rovněž odklonit od exaktní doby působení.

Tranzity rychlých planet uvolňují působení tranzitů od pomalejších planet, spouštěčem tranzitů bývá pravidelně Luna. Aktivizují se především ty planety v radixu, které se ocitnou přímo pod aspekty tranzitujících planet.

Tranzity pomalejších planet např. Saturna vytvářejí osudové vlivy. Pomalejší planety vytvářejí dispozice a dlouhodobě mění situaci, rychle běžící planety, včetně Marsu, tyto vlivy konkretizují a realizují.

Na rozdíl od primárních direkcí ( klíč: cca 1 st. = 1 rok ) a sekundárních direkcí
( klíč: 1 den = 1 rok ) se u tranzitů jedná o reálný pohyb planet na obloze v den události.

Tranzity v programu Johannes

Do Tranzitů se dostaneme buď přes Menu: 1 ) Výpočty .... ALT (V) .... 2) Další horoskop, Tranzitní horoskop nebo přímo 1 ) .... Shift (T) a objeví se nabídka, kde zaškrtneme první možnost: Tranzitní horoskop

Program nám zobrazí tabulku pro Vstupy pro další horoskop. Zde zadáme data pro tranzitní horoskop nebo použijeme datum z databáze.
V aspektáři, kam se dostaneme použitím tlačítek ( + ) a ( - ), sledujeme význam tranzitních planetárních konstelací.

Nebo můžeme sledovat aspekty ve výstupní tabulce aspektů, kam se dostaneme přes:
Výstupy ALT ( T ), Aspekty základního horoskopu, Aspekty odvozeného horoskopu nebo Aspekty odvozeného a základního horoskopu nebo taky přes klávesy ALT ( 6 ), ALT ( 7 ) nebo ALT ( 8 ).

Mezerníkem - můžeme přepínat podle toho, který horoskop chceme mít uvnitř.

Výklad tranzitního horoskopu

Pokusíme se o výklad tranzitů na horoskopu premiéry první divadelní hry Vest Pocket Revue, která zahájila úspěšnou kariéru dvojice V+W. Horoskop je uveden na str. 53 Manuálu k programu Johannes. ( 19. 4. 1927 ve 20.00 SEČ v Praze, Malostranská beseda ).

a ) Tranz. Slunce je v konjunkci s Werichovým Jupiterem. Tím se i tento Jupiter aktivizuje a může tak projevit své schopnosti, které jsou jím v radixu naznačeny. Přináší to expanzi.

b ) Tranz. Slunce je v poměrně přesné konjunkci s vrcholem 7. domu, který znamená mimo jiné taky veřejnost. Souvisí to s úspěchem, s proslavením se na veřejnosti.

c ) Tranz. Jupiter je v konjunkci s Lunou v 5. domě ( umění, tvorba ). Přináší rozvoj do tohoto domu, rozkvět.

d ) Tranz. Merkur je v 5. domě v konjunkci s Venuší. Přidružuje se zde Merkur, který představuje sílu slova v umělcově projevu.

e ) Tranz. Uran je v konjunkci s radixovou Venuší. Uran se nachází v 5. domě (umění, tvorba). Uran vypovídá i o novém, originálním uměleckém stylu.

f ) Tranz. Uran je v kvadratuře na svou vlastní pozici. Každá kvadratura v horoskopu naznačuje nějaký přelom. Kvadratura v tomto případě znamenala radikální změnu života Jana Wericha. Tato divadelní hra skutečně radikálně změnila život obou umělců. Tranz. Uranovu kvadraturu na radixový Uran měl i Voskovec. Místo, kde k ní došlo, je 5. dům a znamení Berana, které má dynamickou schopnost uvést věci do pohybu.

g ) ASC ve Štíru ( 10 st. 11 min. ) tranzitního horoskopu je v exaktní konjunkci s radixovým Marsem u Wericha ( 11 st. 16 min. Štíra ). Kupodivu je ASC této první hry v konjunkci s radixovým Marsem také u Voskovce ( 8 st. 21 min. Štíra ), což není náhodou. Štírovský Mars je tím aktivizován zároveň u obou umělců a poznamenává tak charakter celé jejich tvorby. W+V vytvářeli "srandu ukrutnou", ale čistou a ryzí, která působila jako skalpel na neduhy své doby.

h ) Neptun, který je u Wericha v radixu v elevaci, se dostal 24. stupeň Lva. Znovu je v tranzitním horoskopu elevován a zároveň je i v exaktní konjunkci s tranzitním MC. Zde působí exaktním trigonem na radixového Jupitera a je taky v trigonu s tranzitním Sluncem. Neptun a Venuše souvisí s uměním, Neptun pak s vytvářením iluze. Lev vypovídá o slávě. Neptun na MC je zároveň dispozitorem 5. domu tranzitního i radixového.

i) Ascendent ve znamení Štíra přijímal trigon od Pluta. Trigon Pluta vypovídá o schopnosti se maximálně prosadit. O tomtéž vypovídá i Slunce v Beranu - ohnivý, razantní začátek.

j ) Tranzitní Venuše v Blížencích je v sextilu na vlastní pozici Venuše v 5. domě. Dále vytváří Venuše sextil na radixové MC. Tento aspekt uvolňuje radixový trigon Venuše vůči MC., který Werichovi předznamenal úspěšnou uměleckou dráhu. Předpokladem ovšem je situace, kterou připravují pomalé planety. V našem případě Jupiter, Saturn a Neptun.

k ) Tranzitní Mars z Raka aktivizuje T-kvadraturu ( Uran, Venuše, Neptun ). Tento aspekt je již čtvrtou planetou, která aktivizuje Venuši v horoskopu Wericha. V horoskopu úmrtí je tato planeta zase nejvíce ničena ( opozice tranz. Venuše, opozice Saturn, opozice Jupiter ).

l ) Tranzitní Luna ve Štíru v sextilu na radixový Merkur v Kozorohu. Tento aspekt je pozitivní pro začátek čehokoliv. Dává přízeň lidu, v našem případě publika a zároveň je příznivý pro finance. Luna v 1. domě ve Štíru tranzitního horoskopu spolu s ASC ve Štíru je zde spouštěčem.

m ) Tranzitní Saturn ze znamení Střelce v trigonu na MC., člověk vytrvale sleduje své cíle, do něčeho proniká. Cíle souvisí s povoláním, dosahuje se konečného vítězství ( Sládeček ).

n ) Tranzitní Saturn trigon radixová Venuše - tento aspekt dává solidní základ a trvalost umělecké činnosti Jana Wericha. Nachází se ve druhém domě tranzit. horoskopu a blízko vrcholu druhého domu radixu. Tento aspekt je příznivý i pro finance plynoucí z umělecké činnosti.

Oba tyto aspekty tranzitujícího Saturna způsobily to, že divadelní činnost, kterou Vest Pocket Revue zahájila v roce 1927, pak úspěšně pokračovala dalšími hrami, z nichž většina zůstala v povědomí českého diváka dodnes.

Potřebujeme snad ještě více důkazů pro potvrzení platnosti astrologie?

Literatura:
Lederer J. : Když se řekne Werich a když se řekne Voskovec. Orbis. Praha.1990.
March M.D., McEvers J. : Lehrbuch der astrologishen Prognose. Progressionen - Direktionen - Solare - Lunare - Transite. Freiburg. 1993. Ebertin Verlag.
Nitsche J. a kol. : Johannes Kepler - manuál k astrologickému programu.
Sládeček V. : Tranzity v astrologii. Komers. Proskovice. 1999.
Mertz B. : Základy astrologie. Knižní klub. Praha. 1993.


Zpět na začátek stránky | Pokračovat