<= Index    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18    Obsah 


ROZVOJ HARMONICKÝCH

Kdo není seznámen s matematickými pojmy nebo nemá technické vzdělání, většinou ihned nechápe, co se míní pod pojmem "harmonický rozvoj". Pohybuje-li se těleso periodickým pohybem, tak se průběžně nachází v polohách, které lze označit s pomocí zlomků celých čísel.

Harmonický rozvoj je tedy posloupnost převrácených hodnot přirozených celých čísel:
1 - 1/2 - 1/3 - 1/4 - 1/5 - 1/6 ... vzniklých dělením kruhu na jeho části. Tímto dělením získáme aspekty, které se vesměs používají v astrologii. Některé z nich jsou běžně používané, některé pak méně nebo vůbec. Určitě i tyto méně známé aspekty nesou každý svůj zvláštní význam.
S rozvojem astrologie se jistě rozšíří i jejich používání.

Pro lepší přehled si rozepíšeme jednotlivé harmonické a jim odpovídající aspekty:

1/1 1. harmonická aspekt konjunkce 0 st.
1/2 2. harmonická oposice 180 st.
1/3 3. harmonická trigon 120 st.
1/4 4. harmonická kvadratura 90 st.
1/5 5. harmonická kvintil 72 st.
1/6 6. harmonická sextil 60 st.
1/7 7. harmonická septil 51 st. 25 min. 43 sec.
1/8 8. harmonická semikvadratura 45 st.
1/9 9. harmonická novil 40 st.
1/10 10. harmonická decil 36 st.
1/11 11. harmonická undecil 32 st. 43. min. 38 sec.
1/12 12. harmonická semisextil 30 st.

Výpočetharmonických v horoskopu

K výstupním tabulkám ve formě harmonických aspektů se dostaneme přes ALT (C) - harmonické základního, ALT (D) - harmonické odvozeného, ALT (E) - vzájemné harmonické základního a odvozeného, ALT (F) - shodné harmonické základního a odvozeného horoskopu.

V tabulce harmonických číslo, které se nachází pod harmonickou udává přesnost v procentech vůči nastavenému orbisu.

V této tabulce úplně dole pak číslo p.h. - počet vyskytujících se harmonických
( aspektů ) v horoskopu. Další řádka pak představuje jednotlivé harmonické - 1 ( konjunkci ), 2 ( opozici ), 3 ( trigon ), 4 ( kvadraturu ) ap. Pod těmato čísly je uveden počet těchto aspektů ( harmonických ) v horoskopu.

Harmonické rozvoje

Mimořádný význam mají harmonické v prognostické astrologii. Přitom málo astrologů tento jedinečný nástroj využívá. Významné jsou životní cykly dané pohybem dvou největších planet naší sluneční soustavy Saturna a Jupitera. Jsou to zvláště konjunkce, opozice a kvadratury na jejich vlastní pozici, kde se nachází v radixu. Program Johannes umí tyto cykly spočítat a určit data, kdy k nim dojde.

V programu nastavíme rektifikovaný horoskop Jana Wericha a zadáme posloupnost:

Výpočty ALT (V), Rozvoje harmonických nebo přímo Shift (H)

Objeví se nám tabulka:Výběr typu rozvoje

Zde máme dvě možnosti:

( ) se zadaným orbisem

( x ) s nulovým orbisem

Nulový orbis zaškrtneme, protože hledáme přesný aspekt.

Objeví se nám další tabulka: Konfigurace rozvoje harmonických a tranzitu

Ve výběru radixových prvků zaškrtneme pouze planetu Saturn. Ve výběru harmonických prvků pak zaškrtneme 1. 2. a 4. harmonickou. Jedná se o aspekty: konjunkci, opozici a kvadraturu.

Ve druhé tabulce:

2. Konfigurace rozvoje harmonických a tranzitu, zaškrtneme zase Saturn, protože sledujeme jeho tranzity vůči vlastní pozici v radixu.

Ve výběru direkcí zaškrtneme (x) tranzitní a spustíme výpočet. Inkrement můžeme použít desetidenní tj. 240 hod. nebo dvacetidenní tj. 480 hod. Časové rozmezí nastavíme od roku 1926 - 1981.

Na závěr našeho výpočtu dostaneme výstupní tabulku ve které máme všechny konjunkce, kvadratury a opozice Saturna na radixového Saturna v horoskopu Jan Wericha zároveň i s daty, kdy k nim dochází.

Obdobnou tabulku spočítáme pro Jupiter a můžeme pokusit o interpretaci životních kritických období na základě životopisných údajů.

Podobně např. u Marse zjistíme-li, že některý zrozenec se dostává pravidelně do konfliktních situací při přechodech Marse v aspektech kvadratury a opozice vůči svému Slunci v radixovém horoskopu, můžeme mu pak tímto způsobem zjistit přesná data pro tato kritická období do budoucna.

Výpočet vstupů planet Saturna a Jupitera do jednotlivých domů horoskopu

Poněkud odlišný způsob, který nebere do úvahy aspekty planety vůči vlastní pozici v radixu je uveden v knize Dynamická astrologie. Zde jsou zpracovány průchody planet Jupitera a Saturna jednotlivými domy horoskopu. Autor tyto průchody nazývá cykly Saturna a Jupitera a ke každému cyklu uvádí podrobný popis toho, co zrozenci přináší. Program Johannes umí přesně vypočítat, kdy dojde ke vstupům těchto planet na vrcholy jednotlivých domů:

Postupujeme obdobně jako u předchozích příkladů, kdy v tabulce: Konfigurace rozvoje harmonických a tranzitu, zaškrtnete vrcholy všech radixových domů a ve výběru harmonických prvků pak zaškrtneme 1. harmonickou neboť hledáme konjunkci planety s vrcholem domu.

Ve druhé tabulce: 2. Konfigurace rozvoje harmonických a tranzitu, zaškrtneme zase Saturn. Časové rozmezí nastavíme na cca 80 let života od doby narození. Spustíme výpočet a získáme tabulku průchodů Saturna jednotlivými domy horoskopu během celého lidského života. Tato tabulka, stejně jako tabulka vypočítaná obdobně pro planetu Jupiter má nesmírný význam pro výklad životních cyklů zrozence a prognózy do budoucna.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Townley J. : Dynamická astrologie. Využití planetárních cyklů ke zlepšení vašeho soukromého života a vaší kariéry. Pragma. Praha 2000.


Zpět na začátek stránky | Pokračovat