<= Index    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18    Obsah 


ASPEKTY PLANET

1. O aspektechplanet obecně

Všechny aspekty vznikají dělením kruhu celými čísly. Tím vznikají aspektové řady.
Vydělíme kruh ( 360 st. ) číslem 12, získáme tím aspekty, které považujeme v astrologii za příznivé.

Pozitivní aspekty: Klíčové slovo:
1/12 semisextil 30 st. včlenění do spojitosti a posloupnosti Pozn. 1)
2/12 sextil 60 st. příležitost, produktivní spolupráce
4/12 trigon 120 st. splývání, expanze
5/12 kvinkunx 150 st. reorganizace a proces proměny Pozn. 2)

Neutrální aspekt:

1/1 konjunkce 0 st. jednota

Vždy záleží na tom, jakými planetami je konjunkce tvořena.

Krizové aspekty získáme tak, že vydělíme kruh ( 360 st. ) štírovským číslem 8
( Štír je osmé znamení v horoskopu ). Tím získáme tyto aspekty:

Krizové aspekty: Klíčové slovo:
1/8 semikvadraturu ( oktil ) 45 st. překocení
2/8 kvadraturu 90 st. velká krize
3/8 seskvikvadraturu ( trioktil ) 135 st obtíže
4/8 opozice 180 st. střetnutí, ztráta, setkání, rovnováha Pozn. 3)

Ostatní aspekty:

Symboly aspektů jako V, W, P, U a N nejsou běžnými symboly pro aspekty. Tyto aspekty vzniknou dělením kruhu celými čísly: 5, 7, 9 a 11. K některým připojujeme jejich klíčová slova.

Aspekt: Klíčové slovo:
V - kvintil ( 72 st. ); vhled, pochopení
W - bikvintil ( 144 ) st. výhoda
P - aspekty septilové řady ( sedminy ) septil - zaostření; biseptil - horlivost, ( 51, 42 st. a další ... ) nadšení; triseptil - uvažování o kolektivu
U - aspekty novilové řady ( devítiny ) 40 st. rozvoj
N - aspekty undecilové řady ( jedenáctiny ) ( 32, 72 st. a další ... )  

2. Aspekty v programu Johannes

Přehled o aspektech v horoskopu můžeme získat třemi způsoby:

a ) na základě barevného označení vnitřních čar horoskopu

Nastavíme si barvy vnitřních čar v Nastavení ALT 6, Nastavení zobrazení horoskopu
F 6, kde zatrhneme Zobrazení aspektů tyto barvy.

Pro kvadraturu a opozici ( dynamické aspekty ) doporučujeme číslo barvy 3 - červená. Pro sextil, trigon a konjunkci barvu 2 - modrá, stejně tak lze použít 1 - zelená. Podle zabarvení vnitřního kruhu zjistíme ihned, kolik je dynamiky a napětí v horoskopu nebo naopak, nakolik je horoskop souladný.

b ) z aspektáře - použití tlačítek ( + ) a ( - )

Zmáčkneme-li tlačítko ( + ), postupně se nám objeví tabulka aspektů, dále pak tabulka rozmístění planet v jednotlivých živlech a jednotlivých kvalitách. Tlačítko ( + ) používáme pouze z toho důvodu, že se nám všechny tyto údaje nevejdou na jednu jedinou obrazovku. U vytisknutého horoskopu jsou umístěny na jedné stránce dole.

( IN ) nahoře nám sděluje, že se jedná pouze o jeden "vnitřní horoskop".

Poněkud složitější situace pro orientaci nastane, je-li spočítán i odvozený horoskop, který se zde označujeme jako vnější ( OUT ).

V první tabulce máme místo trojúhelníkového aspektáře první čtvercový aspektář. Ten lze však chápat jako dva trojúhelníkové aspektáře se společnou diagonálou vytvářející čtverec. Každý z trojúhelníků znázorňuje pouze vnitřní aspekty základního i odvozeného horoskopu.

Zmáčkneme-li tlačítko ( + ), dostaneme se do dalšího čtvercového aspektáře. Ten vyjadřuje již vzájemné aspekty obou horoskopů - základního a odvozeného mezi sebou. Horní řádku planet máme označenou ( IN ). Zde jsou umístěny planety vnitřního základního horoskopu a v tabulce jsou jejich aspekty k odvozenému vnějšímu horoskopu.

Třetí tabulka představuje rozmístění planet v živlech a v domech.

Tlačítkem ( - ) se pohybujeme zpětně. Přes všechny tyto obrazovky se vlastně s pomocí tlačítek ( + ) a ( - ) pohybujeme ve smyčce, v kruhu.

c) z výstupních tabulek

Ve výstupní tabulce aspektů, kam se dostaneme přes Výstupy ALT ( T ), Aspekty základního horoskopu - nebo taky přes ALT ( 6 ). Zde máme v prvé části uspořádány aspekty podle jednotlivých aspektů. Ve druhé části obrazovky jsou již řazeny aspekty nikoliv podle druhu aspektů, nýbrž podle jednotlivých planet, tak jak následují v přirozené řadě ( Slunce, Luna, Merkur...) za sebou.

Čtení tabulky aspektů:

U tabulek jde o to, naučit se rychle odečítat značky, zvláště ty méně tradiční jako např. CL - Černá Luna, PS - bod duchovna, DH - Dračí hlava ap. Pokud se nám to podaří, získáme tím nesmírně důležité informace, které jiný dostupný program neposkytuje.

Písmeno za druhou planetou v aspektu značí: a ( aplikační aspekt ), s ( separační ), p ( přesný ) aspekt.

Dále si musíme zvyknout na číselná vyjádření orbisů za aspektem. První číslo za aspektem představuje vzdálenost ve stupních od přesného aspektu, druhé číslo představuje zadaný orbis pro tento aspekt.

3. Aspekty v horoskopu Jan Wericha

Čárové vyjádření aspektů nám umožňuje spatřit různé obrazce, které aspekty navzájem tvoří v horoskopu. V horoskopu Jana Wericha vidíme ve vnitřním kruhu tzv. T - kvadraturu, kterou tvoří Uran a Neptun s Venuší uprostřed. Uran a Neptun jsou ve vzájemné opozici a Venuše od nich přijímá kvadratury.

T - kvadratura je "nebezpečná", když do ní vstoupí další planety a vytvoří tak společně s T - kvadraturou navzájem kříž. Toto nastalo v době úmrtí Jana Wericha ( viz. osobní a rodinné údaje ), kdy se proti Venuši postavily do opozice dvě největší planety naší soustavy Saturn a Jupiter zároveň s tranzitní Venuší, která dělala opozici na svou vlastní pozici v radixu.

Venuše v horoskopu Jana Wericha je klíčová planeta, jak jsme již zjistili z jeho rektifikovaného horoskopu. Je vladařem ASC, tedy i podle některých autorů vladařem horoskopu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozn. 1) Aspekt semisextil - působí většinou z protikladného živlu, než je tomu u trigonu ( stejný živel ) nebo sextilu ( podobný živel ). Podobně je tomu i u kvinkunxu. Přijali jsme určité členění aspektů, ale neodvažujeme se kategoricky tvrdit, co je pozitivní a co negativní aspekt.

Pozn. 2) Kvinkunx - působení tohoto aspektu představuje proces přeměny a reorganizaci, revizi a přeorientování. Dvojitý kvinkunx, tzv. Prst Boží nastane když jsou spojeny mezi sebou sextilem dvě planety, které zároveň tvoří společně kvinkunxy na planetu třetí.

Pozn. 3) Opozici lze taky chápat číselně i jako 1/2 - potom může představovat i spolupráci, doplnění a protějšek. Opozici proto nevidím jako jednoznačně disharmonickou, protože vesměs vychází ze živlů, které jsou komplementární. Zvláště pak opozice, kdy přijímají - jedna planeta trigon a druhá planeta sextil od planety třetí, považuji jednoznačně za aspekt intenzivní spolupráce. Tento aspekt zesiluje schopnost se prosadit. Tyto konstelace se nacházejí častěji v horoskopech význačných lidí. Na příkladu horoskopu Wericha by k tomuto aspektu došlo, pokud by Mars byl blíže začátku znamení Štíra. Trigon na Neptuna, který je v opozici s Uranem, sice vykonává, ale sextil Marse s Uranem již nemůžeme počítat, protože orbis je příliš veliký.


Zpět na začátek stránky | Pokračovat