<= Index    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18    Obsah 


SEKUNDÁRNÍ DIREKCE

Sekundární horoskop je odvozen z analogie mezi každodenní rotací Země a ročním oběhem Slunce. Je založen na symbolickém vztahu mezi dnem života a rokem života. Tak jako Slunce proběhne za rok všemi znameními zvířetníku, tak také Ascendent nebo Medium Coeli proběhne tuto dráhu za jeden den. Tyto rychlé prvky tedy oběhnou za rok v sekundárních direkcích celý kruh, Slunce v nich postupuje průměrnou rychlostí o něco menší než jeden stupeň za každý rok života, Luna rychlostí jednoho stupně za měsíc, rychlosti dalších planet se liší.

Sekundární direkce používáme, chceme-li stanovit události v určitém životním úseku. Proto sestavujeme další horoskopy na jednotlivé dny bezprostředně po narození zrozence, které jsou úzce spjaté se základním horoskopem. Např. pětatřicátý den po narození odpovídá horoskopu pro pětatřicátý rok života.

Výklad sekundárních direkcí vychází ze stejných zásad jako výklad tranzitů. Do úvahy bereme, kromě rychlých prvků, zvláště pět rychlejších planet ( Slunce, Luna, Merkur, Venuše a Mars ). Ostatní planety se posouvají v sekundárních direkcích velmi pomalu..

Nejzajímavější je sledovat v horoskopu pohyb Luny v sekundárních direkcích, protože Luna běží ze všech těles nejrychleji. S Johannesem spočítáme sekundární direkce velmi snadno.

Varuji před zlehčováním metody sekundárních direkcí. Tato metoda je v praxi ověřena.

Sekundární direkce s pomocí programu Johannes

V Johannesovi se dostaneme k sekundárním direkcím následujícím způsobem:

Zadáme posloupnost: ALT V, Další horoskop ( T ), Sekundární horoskop

Objeví se nám tabulka:

Způsob zadání :

( x ) Zadání tranzitního data a času

( ) Zadání sekundárního, terciárního data a času

Tranzitním datem myslíme datum, pro které sekundární direkce počítáme.

Způsob zobrazení:

( x ) Zobrazení tranzitního data a času

( ) Zobrazení sekundárního, terciárního data a času

V devadesáti procentech případů, kdy budeme používat sekundární direkce, budeme zadávat tranzitní datum a necháme si zobrazit tranzitní (tedy zadané) a nikoli sekundární datum. To si můžeme nechat zobrazit pro kontrolu, který den po narození tomuto tranzitnímu datu uvažované události odpovídá.

Na základě tranzitních pohybů pomalých planet - zvláště Saturna zjistíme krizové období v horoskopu zrozence. S pomocí sekundárních direkcí si tyto skutečnosti pak můžeme ověřit a potvrdit.

U sekundárního horoskopu (vnějšího) je uvedeno tranzitní datum, tedy datum, kdy se svatba skutečně konala.

U sekundárního horoskopu (vnějšího) je uvedeno sekundární datum, tedy datum, na které připadá sekundární direkce svatby.

Výklad sekundárních direkcí u Wericha

U Wericha zpětně sledujeme a určujeme význam planetárních konstelací z již proběhlých událostí. Budeme se dívat na to, co se již stalo, abychom si ověřili platnost astrologických metod a naučili se s nimi pracovat a názorně tak pochopili možnosti i využití astrologického softwaru Johannes.

Z kapitoly Osobní a rodinné údaje Jana Wericha zjistíme, že 1. 7. 1929 se Werich oženil se Zdenou Houskovou.

Jak vypadají pro toto datum sekundární direkce? Vložíme toto datum do Zadání tranzitního data a času a zjistíme, že progresivní Luna vstoupila do 4. domu radixu a bude tvořit konjunkci se Sluncem. Zároveň progresivní Slunce se blíží ke konjunkci s radixovou Lunou. Venuše je na 27 st. 36 minutách Berana, vstoupila do 7. domu ( rektifikovaný horoskop ), kde tvoří konjunkci s Jupiterem na 29 st. Berana.

Dále se v životopise dočteme, že od roku 1934 měly hry Voskovce a Wericha stále vyhraněnější charakter politické satiry. Situace dospěla tak daleko, že Osvobozené divadlo bylo úředním nařízením zavřeno dne 9. 11. 1938.

Werichovi v roce 1938 bylo 33 let. Pro třicátý třetí den jeho života po narození se dostaneme k datu 12. březen 1905. Horoskop pro tento den je sekundárním horoskopem, který se vztahuje na rok 1938.

Pro datum 9. 11. 1938, kdy bylo divadlo uzavřeno, došlo v sekundárních direkcích k těmto významným aspektům. Direkční Mars začíná vytvářet kvadraturu na natálního Saturna, který vždy signifikuje omezení. Protože se stal posléze retrográdním, udržoval si tuto kvadraturu na radixový Saturn po celý další Werichův život. Pravdou je, že Werich byl až do své smrti v permanentním konfliktu s úřední mocí.

Jak to zde vypadá se sekundárními direkcemi Luny? Progresivní Luna vstoupila do 8. domu radixu, zde dochází ke kvadratuře na její vlastní pozici v radixu, kde se nachází v 5. domě, a později se Luna dostává do konjunkce s Plutem. Všechny tyto aspekty naznačují krizové období.

V roce 1940, kdy oba umělci emigrovali do USA, je již progresivní Luna v 9. domě.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Literatura :
Hadés A. Y. : Učebnice vědecké a tradiční astrologie. Ivo Železný. Praha. 1994.
March M.D., McEvers J. : Lehrbuch der astrologishen Prognose. Progressionen - Direktionen - Solare - Lunare - Transite. Freiburg. 1993. Ebertin Verlag.


Zpět na začátek stránky | Pokračovat