<= Index    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18    Obsah 


REKTIFIKACENA ZÁKLADĚ METODY HERMOVÝCH VAH

Latinsky se této metodě říká Trutina Hermetis. Je to stará antická metoda rektifikace horoskopu. Spočívá ve vztahu mezi horoskopem narození a horoskopem hypotetického početí.

Základní pravidlo Trutiny Hermetis zní: " Pozice Luny v době zrození je pozicí ASC nebo DESC v době početí a naopak."

Průměrná doba těhotenství je 273 dnů ( tj. devět solárních měsíců nebo deset lunárních měsíců, či třicet devět týdnů ).

Mohou pak nastat čtyři případy:

1) V radixu je Luna nad obzorem a přibývá, vzdaluje se od Slunce ( jde od konjunkce k opozici - úplňku ). Těhotenství bylo kratší než střední délka těhotenství ( 273 dnů ) a pozice Luny v horoskopu početí je pozicí ASC v horoskopu zrození.

2) V radixu je Luna nad obzorem avšak ubývá, přibližuje se ke Slunci ( jde od úplňku k novu

- ke konjunkci se Sluncem ). Těhotenství bylo delší než střední délka těhotenství ( 273 dnů ) a posice Luny v horoskopu početí je pozicí DESC v horoskopu zrození.

3) V radixu je Luna pod obzorem a přibývá, vzdaluje se od Slunce ( jde od novu k úplňku ). Těhotenství bylo delší než střední délka těhotenství ( 273 dnů ) a pozice Luny v horoskopu početí je pozicí ASC.

4) V radixu je Luna pod obzorem a ubývá, přibližuje se ke Slunci ( jde od úplňku k novu ). Těhotenství bylo kratší než střední délka těhotenství ( 273 dnů ) a pozice Luny v horoskopu početí je pozicí DESC.

Výpočet rektifikace pomocí Trutiny Hermetis

Trutina Hermetis je velmi stará metoda rektifikace, která platí jen pro část nativit. Nelze ji použít pro všechny případy. Rektifikaci si ukážeme na horoskopu Jiřího Voskovce.

Zadáme posloupnost: Výpočty ALT (V), Radix nebo pouze Shift (X)

Do tabulky Vstupy pro radix horoskop umístíme údaje týkající se narození Jiřího Voskovce: 19. 6. 1905 ve 2 hod. 30 min. 0 sec., v obci Sázava, která má souřadnice
( 14 st. 54 min. 0 sec. a 49 st. 52 min. 0 sec. )

Přes F2 umístíme Voskovcův horoskop na obrazovku.

Znovu zadáme posloupnost: Výpočty ALT (V), Rektifikace, nebo pouze SHIFT (U)

Objeví se nám tabulka:

Způsob rektifikace a v ní tyto údaje

( ) Události pomocí primárních direkcí

( ) Graf událostí

(x)Trutina Hermetis

V další tabulce zaškrtneme některou z následujících možností:

Vztažné prvky Trutiny Hermetis

(x) Ascendent - descendent

( ) Vertex - Antivertex Pozn. 1)

(x) Odvozený horoskop epochy

Tím, že máme zaškrtnutý - Odvozený horoskop epochy - , se nám zobrazí zároveň i horoskop početí jako horoskop vnější. ASC se přitom automaticky posune na nové místo, určené novým rektifikovaným časem.

Všimněme si, že vlevo nahoře se nám taky změní čas na 02:08:25 UT. Je to nový rektifikovaný čas zrození. Původní čas zůstává stále v tabulce pro zadání horoskopu - Vstupy pro radix horoskop - stejný 1 hod. 30 min UT. Skutečné zrození tedy nastalo o 28 minut později než udaný čas. Chceme-li s rektifikovaným časem dále pracovat, například pro opakovanou rektifikaci touto metodou, je nutné ho v tabulce pro zadání změnit na požadovaný, tedy na tento nový vypočtený údaj..

Vyjímky z uvedeného pravidla

V některých případech Trutina Hermetis nesedí. Jsou to zvláště případy, kdy se Luna nachází poblíž ASC, ale taky nefunguje i v některých dalších případech a nevíme zatím proč. Rektifikace horoskopu pomocí Hermových vah je použitelná pouze u těch horoskopů, kde opakováním tohoto výpočtu dojdeme k času, který se dál už nemění. Tedy pro čas získaný Hermovou váhou znovu uplatníme tento výpočet. Už po dvou, třech krocích zjistíme, zda je pro daný horoskop tato metoda použitelná, či nikoli.

Tento postup lze v programu Johannes velmi snadno realizovat.

O rektifikacích celkově

Teprve tehdy, až když máme horoskop dobře rektifikovaný můžeme se věnovat jeho výkladu. Nově získaný - rektifikovaný ASC a MC se nám musí projevit hlavně při transitních horoskopech. Výpočet primárních direkcí si nelze bez rektifikovaného horoskopu představit. Správnost rektifikace by nám měly nakonec potvrdit i transity na různé životní události. Správně nalezený ASC nám zapadne do celkového astrologického obrazu, který si postupně utvoříme, jako správný kámen do mozaiky.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozn. 1) Klasické pravidlo Trutiny Hermetis počítá s osou ASC-DESC. Uvádí se, že u uměle vyvolaných porodů jsou lepší výsledky s osou Vertex-Antivertex.

Literatura:
Popelka J.: článek: Okamžik početí - prostředek ke zjištění přesného času zrození.
Časopis Konstelace. č. 19 -20 Vodnář. 1996.
Šob J.: Příručka nativní astrologie. Vodnář. Praha 1991.


Zpět na začátek stránky | Pokračovat