<= Index    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18    Obsah 


VÝKLAD RADIXOVÉHO HOROSKOPUJANA WERICHA

Werich Jan

narozen: 6. 2. 1905 ve 22:27:40 UT rektifikovaný čas
Praha-Smíchov
14 st. 25 min 0 vt. východní délky, 50 st. 5 min. 0 vt. severní šířky

1. Tvar horoskopu

U Wericha nacházíme tvar Lokomotivy. Zde jsou planety rozptýleny ve dvou třetinách horoskopu ( 240 st. ), zatímco třetí třetina ( 120 st. ) je prázdná. Důležitým prvkem je vůdčí planeta. Lokomotiva je uzavřena Martem a Neptunem. Mars je ve Štíru a 1. domě. Působí zde nebývalou pronikavostí a sarkasmem. Dává schopnost přežít za každých okolností.

Planeta Neptun je v elevaci. vypovídá něco o celoživotním smyslu. Je to planeta, která je v horoskopu nejblíže Mediu Coeli. Má zvláštní význam a zabarvuje svým vlivem celý horoskop, kterému dává neptunovské charakteristiky. Werich svou činností v divadle a filmu byl součástí vytváření "iluze". Neptun představuje taky uměleckou inspiraci, hudbu, sny, ideály, romantické kouzlo, alkohol, úniky z reality, snahu o překonání izolace.

Lidé s Lokomotivou v horoskopu jsou praktičtí, hnáni vnitřním přetlakem. Dokážou zapojit do svých projektů druhé lidi. Sami jsou schopni vykonat mnoho práce, mohou však skončit i jako nepokojní a nespokojení hledači.

2. Zdůrazněné hemisféry

8 planet je pod obzorem a 2 planety jsou nad obzorem. Planety pod obzorem ukazují na bohatý vnitřní život. Tito lidé se řídí vnitřními impulsy. Pokud je ještě obsazen pátý dům, vypovídá to o tvůrčích schopnostech. 7 planet je na západní hemisféře a 3 planety jsou na východní. Planety západně umístěné představují vztah k "Ty" - druhé osobě a veřejnosti. Hledají permanentně uznání od jiných, působí aktivně na veřejnosti. Zde nejmarkantněji působí Jupiter v blízkosti 7. domu z ohnivého Berana. Dává proslulost u publika, otvírá prostor. Tito lidé jsou schopni vyvolat vlnu nadšení u druhých.

Přehled o poměru extroverze a introverze získáme tak, že se přesuneme pomocí klávesy (+) nejprve do aspektáře a pak do tabulky živlů. Zde vidíme názorně rozložení planet v živlech. Musíme k tomu přidat znamení ASC a MC.

Zjistíme, že poměr extroverze a introverze je celkem vyvážený, mírně převažuje extroverze. V kladných znameních je 7 prvků - včetně ASC a MC. V záporných znameních je celkem 5 prvků.

3. Převaha živlu nebo kvality

Převahu nebo rozložení planet v živlech a v kvalitách zjistíme z první výstupní tabulky, kam se dostaneme přes: ALT ( V ) Vstup a elementy - Základního nebo ALT ( O )

A / Rozdělení na základě kvalit :

V kardinálních / základních / znameních je 5 planet + ASC : Merkur, Venuše, Jupiter, Uran, Neptun a ASC. Základní znamení "vytyčují lajny na světovém hřišti", představují začátek akce a původní tvořivost. Planety v kardinálních znameních zdůrazňují osobitost. Planety Merkur a Uran v základních znameních a ve 3. domě posilují intelekt, dávají mu bystrost, schopnost improvizace, schopnost mluvit na jakékoliv téma, zvláště politické ( Kozoroh ). Werich byl tvůrcem nezapomenutelných forbín, tj. improvizací, které předcházely vlastnímu divadelnímu představení. Ty byly humornou, často sarkastickou reakcí na momentální společenskou i politickou situaci. Řada diváků chodila právě kvůli těmto forbínám i na stejná představení.

Ve fixních / pevných / znameních jsou 3 planety + MC : Slunce, Mars a Saturn a MC.

Protože se jedná o vesměs mužské planety, dává to stálost a pevnost v sebeprosazení a neústupnost. Kombinace mužských planet v pevných znameních Slunce, Mars, Saturn ( všechny tři planety, zodpovědné za sebeprosazení ) se základními domy pak dávají velmi silnou, důraznou osobnost.

Ve variabilních / pohyblivých / znameních jsou 2 planety : Pluto / Blíženci / a Luna / Ryby /

B/ Rozdělení na základě živlů je vcelku proporcionální, žádný z živlů nepřevažuje.

oheň : Venuše, Jupiter, MC
země : Merkur, Uran
vzduch : Slunce, Saturn, Pluto, ASC
voda : Luna, Mars, Neptun

4. Ohnisková planeta:

Mars - je první planetou Lokomotivy a jako první vyjde nad horizont po narození. To jenom umocňuje jeho vliv. Mars ve Štíru působí nepříjemně. Často napadá to nejslabší místo. Je sarkastický, avšak ryzí a krutě pravdivý. Zajímavé je, že Marse ve Štíru na stejném místě měli oba komici. Jejich Osvobozené divadlo bylo skutečně trnem v oku mnohým a nakonec na neustálé protesty německé ambasády muselo být uzavřeno.

5. Slunce i Luna se nachází pod obzorem

Tato konstelace posiluje subjektivismus, individualismus, snahy o prosazování vlastních myšlenek, citů, chování, mnohdy je tvůrčí individualita ( Turnovský str. 131 ).
Slunce ve 4. domě mívají mnozí zakladatelé něčeho nebo lidé, kteří permanentně stojí v opozici vůči státnímu zřízení ( 10. dům ) či jakékoliv vnější autoritě. Když do této úvahy zahrneme i vodnářské, rebelující Werichovo Slunce, které je v opozici vůči vládnoucí lvovské autoritě, máme nástin jeho osobního příběhu před sebou.

6. Lunární fáze:

Nalezneme ji v tabulce VSTUP a ELEMENTY ZÁKL. a činí 7.60983 %. Podle Turnovského ( str. 126) spadá do fáze 1. " novoluní, vynořování ".

Jde zde o jakési znovunabytí vědomí. Lidé, kteří se narodí v této fázi, jsou významně subjektivní a emocionální, reagují instinktivně a stávají se symbolem své doby, nebo zosobňují nějaké postoje či hnutí. Důležité také bývá předchozí zatmění měsíce, či Slunce. V této fázi je člověk instinktivní, spontánní a schopný nadšení. Podle Huskové ( str. 192 ) je v tomto postoji něco dětského, ještě nediferencovaného. Tato konstelace spolu s Venuší v Beranu vysvětluje Werichovu zálibu v dadaismu.

7. Hroty domů ve znameních a vládci domů v tabulce programu Johannes

V Johannesovi je získám z výstupní tabulky přes: Výstupy ALT ( T ), Domy a vládce základ. nebo taky pouze ALT ( 4 ). Z hlediska výkladu horoskopu se kromě vládců hrotů jednotlivých domů uvažuje i další znamení, které se nachází v daném domě. V tabulce jsou uvedeni pouze vládci znamení, kde je umístěn hrot domu.

Z prvého sloupce výstupní tabulky se dovíme znamení, kde se nachází hroty domů.Ve třetím sloupci jsou vladaři a spoluvladaři těchto znamení a ve čtvrtém sloupci jsou zase ta znamení, ve kterých se tito vládci a spoluvládci nacházejí.

8. Ascendent a domy horoskopu

Ascendent ve znamení Vah

Původní Ascendent se nacházel na rozhraní Vah a Štíra a otázkou je, kde se skutečný Ascendent opravdu nachází. Do této pozice se může dostat každý astrolog. Proto provádíme rektifikaci horoskopu ( viz. kapitola Rektifikace ).

Ascendent obecně: Představuje osobnost, zdraví a vitalitu. Naznačuje ty nejzákladnější údaje o člověku. Určuje jeho fyzický vzhled a to, jak se jevíme svému okolí. Je to bod individuálního já, definuje hodnotu osobnosti. Posledních 5 stupňů z 12. domu má již vliv do domu prvního. Ascendent a Descendent jsou osou vědomí. Patří mezi nejdůležitější body v horoskopu.

V rektifikovaném horoskopu se přesunul Ascendent z 0 st. Štíra na 26 st. 59 min. Vah. Změnou znamení se mění i dispozitor prvého domu neboli vladař horoskopu.

Vladařem znamení Vah je Venuše, která se tradičně spojuje s jakýmkoliv uměním. Venuše u Wericha se nachází v pátém domě, který tak nabývá na významu a je odpovědný za tvořivost jedince. Do pátého domu spadá i divadelní tvorba.

S Ascendentem ve Vahách se člověk snaží nalézt svou identitu jako protiváhu ke všemu, co se kolem něho děje. Obvykle je to otázka přizpůsobení, ale přitom člověk nepřestává vnášet námitky proti opozici. Ascendent ve Vahách dává společenské i politické vyhlídky. Člověk s Ascendentem ve Vahách se snaží být především spravedlivý.

Je pro něj velmi důležité mít a udržovat vztahy s lidmi. Toto Venušino znamení dává zájem o umění. Ascendent ve Vahách promítá sebe do ostatních a do světa jako celku, prožívá život a lásku, jako by to byly sny a plátno, na které se promítá vlastní obraz - a někdy vlastní stín. S lidmi a situacemi se většinou přichází do styku bez zvláštního ohledu na to, čím vlastně sami o sobě jsou, stávají se symboly. Přináší taky schopnost posuzovat každou situaci ze všech hledisek a zachovat si určitý odstup.

Dává rovněž udržování rovnováhy mezi mužskou a ženskou stránkou života, dále rovnováhu mezi hlavou a srdcem, mezi logikou a intuicí.

Dává to i snahu těžit ze svého okolí konexemi, smlouvami, slučováním nebo uměním. Zvyšuje to vnímavost pro vše krásné. Tito lidé se snaží působit na své okolí bezstarostně a vyrovnaně a mají zájem o politické záležitosti.

Váhy na ASC mají nezbytnou potřebu společníka, protějšku, se kterým mohou spolupracovat nebo se konfrontovat, prostě zrcadlit se v něm. Chtějí najít v někom svou protiváhu, doplněk. Takovou protiváhou Werichovi byl po dlouhá léta Jiří Voskovec a později Horníček, viz. kap. o synastrii. Právě velmi úzké přátelství s Voskovcem spustilo svět inspirace a tvůrčích nápadů.

Vládce dekanu Ascendentu

U Ascendentu je rozhodující i dekan, který představuje třetinu, tj. deset stupňů znamení. Dobře jsou dekany popsány v Keferovi ( Kefer J. : Praktická astrologie. )

ASC u Wericha je ve 3. dekanu Vah. Vládcem třetího dekanu Vah je Merkur: Přináší silného, praktického ducha se sklonem k umění a požitkářství. Finanční úroveň je slabší, ale velmi silná je řemeslná zručnost.

I. dům

Celý první dům ovládá naše vnější, základní a povrchní rysy povahy a to, jak nás posuzuje naše okolí a vnější svět. První dům se nachází ve znamení Vah a jeho převážná část je ve znamení Štíra.

Nejdůležitějším dispozitorem je dispozitor Ascendentu. V rektifikovaném horoskopu Jana Wericha jím je Venuše, která působí z 5. domu. Je umístěna v průbojném a ohnivém znamení Berana v 5. domě, který odpovídá za tvůrčí činnost. Toto postavení s sebou nese i podnikavost, schopnost tvořit, dává zájem člověka o hry a zábavy. Znamená to, že zrozenec může rozjet nebo otevřít zcela novou oblast v umění.

Spoluvladařem prvého domu je Mars.

Mars ve Štíru

Mars ve Štíru v prvém domě horoskopu Wericha, který se nachází zhruba 13 stupňů od ASC, naznačuje výraznou osobnost, schopnost se prosadit, vitalitu, životní sílu a optimismus. Tito lidé vyzařují silný a emocionální vliv. Mars projevuje plně svou sílu, protože je zde domicilní. V tomto pevném znamení dokáže uhájit získané.

Mars symbolizuje potřebu získávat, dobývat a schopnost se prosadit. Lidé s Marsem ve Štíru jsou velmi přitažliví pro své okolí, mají v sobě určitý fascinační dar. Rovněž dokážou neohroženě hájit své přesvědčení. Mars ve Štíru dává silnou schopnost přežít za všech okolností. Značně zvyšuje poživačnost. V některých případech může nést sebedestruktivní tendence.

Werich k stáří trpěl mnoha chorobami, a přesto se nezdolně udržel dlouho naživu.

Sexualita je zvýšená, zrozence ovládají vášně a touhy. Lidé mají dostatek odvahy, chtějí-li něčeho dosáhnout. Mnohdy velice riskují, nemají rádi kompromisy. Řídí se principem hop nebo trop.

Mars ve Štíru činí člověka duchaplným, autoritativním. Ukazuje taky na cílevědomé upotřebení rozumových schopností. Cíle, který si stanoví, musí být dosaženo, ať to stojí, co to stojí.

Mars v 1. domě

Dává sebevědomé a energické vystupování. Tito lidé se jeví velmi spontánní a působí na druhé lidi jako vzpruha. Dokáží taky čelit všem překážkám, které jim leží v cestě. Mars v 1. domě dává sílu a nezávislost na druhých lidech, soutěživost a podnikavost. Někdy však tito lidé mají problém s přizpůsobováním se svému okolí, protože chtějí, aby bylo za každou cenu po jejich.

Mars trigon Luna

Dává mnoho vůle a energie, činí člověka hbitým a čilým za všech okolností. Člověk pracuje a dává do své práce duši. Tento aspekt dává vitalitu, odvahu, rozhodnost, snahu všude se probít. Bezprostřední okolí takovéhoto zrozence podporuje.

Mars trigon Neptun

Zjemnělá energie, spojení energie a fantazie. Filmové a divadelní umění spadá pod neptunovskou symboliku. Aspekty Marse s Neptunem najdeme u mnohých filmových a divadelních herců. V případě, že by byl Neptun silnější, mohlo by se jednat pouze o snílka. Ovšem v případě Wericha je Mars domicilní a v 1. domě. To znamená, že sny jsou uskutečnitelné.

Mars kvadrát Slunce

Dává odvahu, silnou vůli, určitou bojovnost. Je to vojácký aspekt a přináší i určité sebeobětování. Tento aspekt dává vůdcovské vlastnosti, ale nedává sebeovládání. Člověk si může škodit zejména díky neuváženým náhlým výrokům a poznámkám a může si udělat z některých lidí nepřátele. Proto je dobré dávat si pozor na ústa. Právě štírovský Mars tyto vlastnosti ještě zesiluje. Právě slova Jana Wericha měla často vážný politický dopad a zasahovala vládnoucí moc na citlivém místě. Proti divadelním hrám před válkou ostře protestovala německá ambasáda a nakonec muselo být divadlo uzavřeno.
( Aspekt je plaktický - přesahuje 6 a 1/2 stupně a není tedy zanesen v aspektáři. )

Mars kvadrát MC

Kriticky postoj k nejvyšším místům, ale taky touha po prominentním postavení ve společnosti.

II. dům

Ovládá naše hmotné zabezpečení, finanční prostředky a z psychologického hlediska ukazuje, jak si ceníme sami sebe.

Nachází se ve znamení Štíra a přesahuje znamení Střelce. Vládcem druhého domu je Pluto z osmého domu a Jupiter ze sedmého domu, což dává sklony ke spolčování ( v tomto případě v divadelním prostředí ) a peníze ze smluv ( smlouvy o divadelních hrách a další umělecké činnosti ).

III. dům

Informuje o našich duševních schopnostech, způsobu komunikace, výchově, škole, našem okolí, krátkých cestách a korespondenci.

Nachází se hrotem ve znamení Střelce, přesahuje celé znamení Kozoroha a zasahuje do prvého dekanu Vodnáře. To přináší možnosti cestování do ciziny, studia práv a velkou samostatnost. Vládcem třetího domu je Jupiter ze sedmého domu, Saturn ze čtvrtého domu a Uran, který se nachází ve třetím domě. To člověku dává svobodné povolání, duševní aktivitu, která přináší popularitu.

Třetí dům odpovídá vzdělání. Znamení na hrotu 3. domu Střelec a jeho vladař Jupiter hovoří o možnosti právního vzdělání ( Werich vystudoval práva. Dokončil školu na přání matky, ačkoliv věděl, že to nebude nikdy skutečně dělat ). Kvadrát Merkura z Kozoroha a 3. domu hovoří o tom, že jeho vlastní přesvědčení je v rozporu s tím, co vystudoval.

Dispozitor třetího domu je taky odpovědný za komunikaci se světem. Expanzívní Jupiter ve znamení Berana, pravděpodobně v blízkosti VII. domu symbolizuje jednak partnera, ale taky veřejnost. Komunikace a veřejnost jsou v těsné souvztažnosti.

Uran ve 3. domě

Nápadité, nekonvenční, intuitivní myšlení. Člověk se chová netypicky, nečekaně a často geniálně. Tato konstelace dává nestranný, jasný pohled. Svými názory často předbíhají dobu. Stávají se z nich intelektuální žongléři. Mají problémy s přizpůsobováním se tradičním hodnotám ( navíc posíleno Vodnářem ). Tento dům vládne cestám.

Uran ve 3. domě je i určitá nezávislost na tom, co člověk vystudoval. Víme, že Werich vystudoval práva ( Střelec - vrchol 3. domu ), ale nikdy je nedělal. Nachází-li se Uran ve 3. nebo 9. domě, značí to často útěk za svobodou, emigraci. Ve třetím domě jsou umístěny dvě planety Uran a Merkur. Uran přijímá opozici od Neptuna a kvadraturu od Venuše.

Uran jako planeta náhlých obratů se projevuje u Wericha v názorové oblasti ve třetím domě. Uranovské zvraty se projevily v domě, který odpovídá za názorové postoje člověka. Werich nejdříve podepsal 2000 slov, potom svůj podpis zase odvolal. V 77 roce se zúčastnil shromáždění herců v Národním divadle, kde se podepisovala Anticharta - prohlášení proti Chartě 77. Ačkoliv tam byl jeho podpis, později prohlášení popřel.

Určitá podobnost působící komicky je ve výrocích jedné z královských postav, které Werich rád ztělesňoval: " To, co jsme schválili, odvoláváme a schvalujeme to, co jsme odvolali."

Uran v Kozorohu

Lidé této generace se snaží vymanit z autoritativního sevření. Mají tendenci budovat instituce na nových lidštějších základech. V období průchodu Urana Kozorohem se bortí staré, neživotné státní struktury.

Uran kvadratura Venuše

City jsou často idealizované. Tato konstelace přináší náhlé lásky a přátelství. Přitažlivost v lásce, umělecké nadání. Prudká citová vzplanutí, po nich však následuje lhostejnost vůči jejich eventuálním následkům. Tento aspekt činí člověka velmi oblíbeným a zesiluje jeho přitažlivost pro druhé. Dává oblíbenost mezi přáteli nebo na veřejnosti. Jejich city působí na ostatní elektrizujícím dojmem.

Lidé s tímto aspektem mají tendenci propadnout závislostem.

Uran opozice Neptun

Tento generační aspekt charakterizuje zvláště generaci, do které se Werich s Voskovcem narodili. Vyvolávají silný tlak po změnách, od osobních až po politické a světonázorové. Zvyšuje to otevřenost psychiky nadsmyslným vlivům. Aspekt působí ze třetího do devátého domu a vyvolává markantní vliv v oblasti světonázorové.

Merkur ve 3. domě

V přirozeném zvířetníku je to jeden z vlastních domů Merkura. Dává živý, vtipný, bystrý a pohotový intelekt, který je s to komunikovat a má smysl pro podrobnosti. Podobně jako u Merkura v Blížencích jsou tito lidé schopni promluvit na jakékoliv téma.

O tom svědčí v divadle tradice "forbín" - krátká spontánní, nepřipravená vystoupení před představením na aktuální společenská nebo politická témata. Někteří diváci chodili na jedno představení i vícekrát, právě kvůli nezapomenutelné atmosféře "forbín", které pulsovaly s tím nejaktuálnějším, co právě viselo ve vzduchu.

Tento aspekt povzbuzuje i chuť k cestování a poznávání, přináší zvláště krátké cesty.

Merkur v Kozorohu

Metodická mysl. Tito lidé jsou známí svým sarkastickým humorem. Duševně opatrný člověk, který se nedá snadno doběhnout a který usiluje o to, aby se stal odborníkem v nějakém konkrétním oboru.

Lidé s Merkurem v Kozorohu jsou tvrdě praktičtí. Jelikož mají obchodní a organizační schopnosti, mohou zastávat vysoké funkce. Pokud se myšlenka nedá nějak prakticky využít, nemá pro ně cenu a budou proti ní bojovat.

Rozhodnutí se zakládají pouze na hmatatelných skutečnostech. Myšlení je jasné, čisté a logické. Tato konstelace zvyšuje zájem o politické záležitosti.

Merkur - Prométheus ( Turnovský str. 133 )

Vychází-li ráno Merkur před Sluncem, evokuje nezávislou, intenzivní, intuitivní a inspirovanou mysl zaměřenou na budoucnost, která reaguje vyrovnaně na požadavky života. Je-li Merkur zároveň vzdálen od Slunce 28 st. - 14 st., pak to přináší nespoutané, chtivé, typicky dionýzské myšlení, které vede člověka na cestě životem.

Merkur kvadrát Jupiter

Dává rozvláčnost v řeči, filosofujícího ducha snažícího se propátrat ke smyslu dění a intelektuální povznesenost nad ostatními. Dává sklon k velikášství a přehánění. Jeho sliby mohou být velkorysé, aniž by je naplnil. Zesiluje dobrou vůli, tito lidé jsou rození optimisté.

Merkur sextil Venuše

Dává veselou a přátelskou povahu, dobrý cit pro hudbu, někdy i hudební nadání. Dává příjemný hlas a schopnost člověka domluvit se ostatními lidmi.

Merkur kvadrát ASC

Přináší upovídanost, určitou nervozitu a těkavost. Aspekt Merkura na ASC z 3. domu posiluje vyjadřovací schopnosti.

IV. dům

Ovládá naše kořeny, vztah k rodičům a především je to dům našeho stáří.
Nachází se ve znamení Vodnáře s přesahem do znamení Ryb. To nedává příliš velkou rodinnou stabilitu, zato jsou časté domácí oslavy s přáteli. Vládcem čtvrtého domu je Uran ze třetího domu a Neptun z devátého domu. To dává člověka poznamenaného dědičnými vlivy, sklony ke změnám bydliště, možnost vystěhování do zahraničí.

Slunce 4. dům

Svou identitu tito lidé hledají hlubším ponořením se do svého nitra. Člověk s tímto postavením pociťuje otce jako silnou autoritu a někdy s ním svádí zápas o vymanění se z jeho vlivu. Touží mít svůj dům, kde by byl svým vlastním pánem. V prvé části života velmi usilují o vlastní vzestup, zatímco v druhé části života již těží z dosažené pozice. Tato konstelace přináší také naléhavou potřebu vyjádřit svou jedinečnost, zvláštní identitu a dává popularitu. Zvláště stáří může být "slunné", potom se sklízí plody toho, co bylo v mládí zaseto.

Slunce ve znamení Vodnáře

Vodnář má snahu dominovat v sociální skupině. Ke svému žití potřebuje skupinu lidí, se kterou se může ztotožnit, zaujmout v ní vedoucí postavení a ovlivňovat ji svými názory. Ve svých představách má jasno, jak má společnost fungovat, a vidí cestu, kterou má jít. Za tyto ideály dovede bojovat a nebojí se za ně nasadit svůj krk.

Pro některé Vodnáře je život jenom pouhá maškaráda. Když si někdo sundá masku, pouze tím odhalí masku jinou. Když je Slunce ve Vodnáři, v tu dobu probíhají vesnické slavnosti - Masopust, jde o jakési lidové divadlo, panoptikum různých postav a masek.

Vodnář je taky králův šašek, což je dáno opozicí Vodnáře vůči královskému znamení Lva. Ten jediný může kritizovat krále, protože je jeho zrcadlovým obrazem. Svým humorem uvolňuje napjatou atmosféru pramenící z autority krále a je jakýmsi jeho antipodem.

Už po celé období třísetleté nadvlády Habsburků je v nevědomí českého národa nesmazatelně vtisknuta myšlenka na České království a českého krále. A když ne v reálu, tak aspoň v pohádkách. Iluze divadelní scény a později filmu tuto ideu silně oživovala.

Ve filmu Císařův pekař a pekařův císař hrál Werich zároveň krále i pekaře a v jeho monolozích probíhal vlastně vodnářský dialog král - versus lid. Rudolf II. je jediný Habsburk, přitom však český král, který přenesl své sídlo z Vídně do Prahy. Není bez zajímavosti, že byl narozen ve Lvu, byl požitkářský a měl Slunce v konjunkci s Jupiterem.

Tato idea se odrážela i v těžkých padesátých letech ve vtipech na téma, že kdyby byl Werich na hradě, byla by aspoň sranda.

Znamení Vodnáře přináší taky potíže ve vztazích s opačným pohlavím. Obtížně se navazují intimní vztahy. Někdy může být u Vodnáře zvýrazněna feminní stránka u muže a maskulinní u žen. U Wericha je známo, že mu byly nepříjemné intimní scény na jevišti, kdy se musel s někým dotýkat, či někoho líbat.

Vodnář je "nosičem vody", kterou leje z nebe na zem. Primární vlastností Vodnářů je touha po svobodě. Často je snahou Vodnáře se osvobodit od třídní, rasové, rodinné a náboženské podmíněnosti. Konkrétním výrazem "nosiče vody" je občerstvení mas. Vodnář miluje lidstvo, ale někdy mu jsou vzdáleni konkrétní lidi vedle něj, zvláště pak ti jeho nejbližší.
Vlastní rodině se s ním někdy těžce žije.

Osvobozené divadlo vzniklo 8. 2. 1926 v Praze na Slupi, když Slunce stálo ve znamení Vodnáře. I zde název divadla představuje typicky vodnářskou touhu po svobodě. Werich podle zákona "svůj ke svému" osud tohoto divadla naplnil. Slunce v horoskopu spočítaného pro vznik divadla se nachází v těsné konjunkci se Sluncem v horoskopu Wericha.

Vodnář představuje taky avantgardu. Někteří Vodnáři lnou k "rusofilství", protože z astrologie místa víme, že Rusko má vztah k Vodnáři. Werich taky Rusko několikrát navštívil a měl tam řadu přátel. Dokonce hrál v ruském poválečném filmu, kde ztvárnil postavu maršála Göringa. Göring má ve svém horoskopu podobně jako Werich planetu Jupiter v expanzivním znamení Berana. Postava, kterou herec ztvárňuje, má obvykle astrologické korespondence s hercem samotným.

Werich přinášel nejenom radost a smích, ale taky hluboký filosofický pohled umělce, komika - králova šaška na nesmyslné dění, které v tu dobu Evropou táhlo. Nebo si sám představoval v pohádkách a příbězích krále, takového, jaký by měl být, dobráckého, velkorysého a hlavně blízkého lidem.

Jan Werich nebyl jen dobrým hercem. Podle toho, jak se k němu chovala oficiální místa, se dalo vysledovat politické klima našeho státu. Werichova osoba tak představovala jakýsi barometr tohoto klimatu.

Slunce trigon Pluto

Dává přirozenou autoritu, někdy i genialitu a přináší sílu osobnosti a schopnost se prosadit. Zrozenec vidí pod povrch věcí a užívá "neviditelných sil". Může mít obrovský vliv na masu prostřednictvím komunikace. Aspekt zvyšuje tvůrčí schopnosti. Člověk s tímto aspektem má silný vliv na lidi, ať chce nebo ne. Má bojovat proti nespravedlnosti ve svém okolí a snažit se působit na lidi pozitivně, což Werich ve svých hrách dělal.

Člověk s tímto aspekt může zažít dvě rozdílné životní etapy. Tato schopnost přeměny a schopnost stavět nové na základě starého je jeho velkou silou. Tato síla mu umožní úspěšně zvládnout partnerské i pracovní problémy a krize. U Wericha se druhá životní etapa začala odvíjet až po trvalé emigraci Voskovce do USA v roce 1946.

Slunce konjunkce Saturn

Tato konstelace mu dala do vínku smysl pro zodpovědnost, pořádek, organizaci a sebedisciplínu. Lidé s tímto aspektem neváhají tvrdě pracovat, aby dosáhli vytčeného cíle. Co si vezmou do hlavy, to uskuteční. Mají sklon si dávat cíle, od nichž se neuchylují. Tento aspekt činí člověka vážným, opatrným, schopným spolupracovat se staršími osobami. Dává i pomoc a přízeň od starších osob. Již v mladém věku se stává tento člověk váženým.

U Wericha je zároveň i deklinační paralela Slunce se Saturnem, která působí stejně jako konjunkce. To znamená, zesílení vlivu této konstelace.

Saturn 4. dům

Obecně toto postavení dává potíže ve vztahu k otci. Saturn ve 4. domě přináší taky pocity méněcennosti a třeba i to, že je jedinec z nemajetné rodiny.

Dítě vnímá otce jako chladného, kritického, přísného, konvenčního, zatíženého povinnostmi. To by mohlo odpovídat - otec Wericha byl bankovní úředník. Působil střízlivě a chladně.

Saturn ve Vodnáři

Dává schopnost - umět to s lidmi. Osvobodit sebe i ostatní od toho, co člověka omezuje. Dává talent vypozorovat to, co zatemňuje pravdu. Zvyšuje cit pro spravedlnost. Je nadaný originálně a abstraktně myslet. Tato konstelace přináší přátelství starších nebo významných osob. Vnáší stabilitu a solidnost do přátelského života. Upevňuje názory i postoj k životu. Tato konstelace také poněkud brzdí výbušnost a emoce. Pod tímto vlivem je člověk vytrvalý, má filosofickou moudrost a uvážlivost.

Saturn sextil Jupiter

Jupiterova snaha spočívá v rozpínání sil a Saturnova v jejich omezení. Každé harmonické spojení těchto planet přináší schopnost realizace vlastních představ. Ctižádost je podporována důkladností. Aspekt je obzvlášť silný, protože obě planety stojí na význačných místech horoskopu: Saturn ve 4. domě v konjunkci se Sluncem a Jupiter poblíž DESC.

Saturn trigon Pluto

Tento aspekt dává cílevědomost a touhu po naplnění svého Já. Je vyvinuta ctižádost. Dává zrozenci schopnost se soustředit na jednu myšlenku, která má být propracována. Obrazně to dává tendenci postavit znovu na zbořeném novou budovu.

Saturn trigon ASC

Posiluje osobnost, dává jí váhu a serióznost. Výhodná konstelace pro dlouhodobé cíle.

V. dům

Ukazuje naši kreativitu, milostné vztahy, děti, talenty.

Nachází se ve znamení Ryb s přesahem do znamení Berana. Vládcem pátého domu je Neptun z devátého domu a Mars z prvního domu. To působí příznivě na básnickou inspiraci a tvůrčí schopnosti. Beran zase dělá člověka podnikavého a upřímného. Zrozencova tvorba může být známá v cizině a člověk může mít i určité poslání v zahraničí. Neptun je v elevaci, tedy nejblíže MC. Tento aspekt poukazuje na to, že těžištěm Werichova života bude tvůrčí činnost. Spoluvladař 5. domu je Jupiter, který se nachází poblíž DESC. Přináší proslulost na veřejnosti v souvislosti s tvůrčí činností ( herec, autor divadel. her ).

Na hrot 5. domu vrhá Mars z 1. domu trigon. Vlastní činorodost, podnikavost bude zasahovat tvůrčí oblast 5. domu.

Dispozitor 5. domu hovoří o dětech. Neptun přijímá dynamické aspekty od Venuše a Urana. Jediná Werichova dcera nebyla v životě šťastná, jako herečka různých okresních scén žila víceméně v jeho stínu. Werich se ji snažil maximálně podporovat, což jí bylo možná více ke škodě než k užitku. Holdovala alkoholu, těžce onemocněla a zemřela do jednoho roku po Werichově úmrtí.

Luna 5. dům

Zdůrazňuje svou individualitu provozováním a vytvářením zábavy, pro sebe i pro jiné. Jde jim o to vytvářet v druhých pocity lehkosti života a uvolnění. Lidé s tímto postavením jsou ve svém okolí velmi oblíbeni, vzbuzují sympatie, dokážou zaujmout a působí nenásilně, jako by v těch lidech bylo cosi důvěrně známého. Luna, která mění stále svou tvář, dává v tomto domě schopnost zosobňovat širokou škálu různých postav.

5. dům reprezentuje i to, co má člověk rád. Je-li tam Saturn, pak to dává dobrý vztah k otci nebo dědečkovi, je-li tam Luna, pak k matce.

Člověk se setkává s matkou v tom domě, kde je Luna. V knize Rozhovory s Voskovcem Voskovec vzpomíná na Werichovou matku. Matka Jana Wericha - Gabriela Werichová, rozená Choděrová, byla z rodiny hospodských ( Luna Ryby ). Byla víc venkovského původu než jeho otec. V dětství měl dobrý poměr k matce a nesnášel otce. Nemohl ho ani cítit, protože byl na matku zlý. Werichova matka byla dost upovídaná, to měl Jan po ní. Byla to silná žena, ale syna hrozně rozmazlovala. Byl to její miláček. Werichovi bydleli v Dejvicích, v takovém smutném bytě ( Saturn 4. dům ). Jan se snažil z domu unikat.

Luna v 5. domě se objevuje u lidí, kteří mají nějakou spojitost s divadlem.

Luna v Rybách

Lidé s Lunou ve znamení Ryb jsou příliš citliví, s ostatními velice cítí. Mají velkou představivost, jsou lehce zranitelní. Projevuje se u nich velká citová nejistota, stydlivost a neurotické tendence. Je možná i vztahovačnost. Luna signifikuje v horoskopu taky ženu, manželku nebo matku. Matka může hrát v osudu neblahou úlohu. O Werichově matce víme, že byla dcerou hospodských, rodiče však spolu nežili. Matka měla hudební nadání, doprovázela na klavír němé filmy. Od svého manžela, Werichova otce se odstěhovala, takže Werich nakonec vyrůstal sám s otcem.

Luna představuje i místo, kde se nejčastěji pohybujeme. Pátý dům má vztah k tvořivosti, herectví, divadelnímu jevišti.

Luna u muže je projikována na ženu, která s ním žije v těsné blízkosti. Luna v Rybách může někdy znamenat i opuštěnou ženu nebo ženu, která prožívá to, že se za někoho obětuje. Werichova manželka - slečna Housková, která dělala v divadle šatnářku a garderobiérku a kterou si později Werich vzal, skutečně nesla těžký úděl manželky známého umělce a byla vždy obětavě nablízku ve všech tíživých situacích, zvláště pak v posledních létech života, kdy byl Werich zatrpklý, hodně pil a byl dosti nemocný. Jako by jí úloha šatnářky zůstala i v jejím osobním životě.

Luna v Rybách přijímá kvadraturu od Pluta z Blíženců a z 8. domu a podle lékařské astrologie tento aspekt vypovídá o chorobě, která je příčinou smrti. Z životopisných údajů víme, že Werich měl zcela zničené plíce kouřením.

( 8. dům má svůj vrchol ve znamení Býka - Werich taky trpěl rakovinou hrtanu. )

Recepce

V radixu je u Wericha Luna, která je umístěna v Rybách vrecepci s planetou Neptun, který se nachází zase ve znamení Raka. Tato recepce je obzvlášť významná, protože Neptun je v elevaci. Může to být jeden z klíčových aspektů v horoskopu Wericha. Tvůrčí činnost je zde spjatá s popularitou.

Luna kvadratura Pluto

Dramatická osobnost s hlubokým vnitřním životem, posuzuje vše ze široké nebo historické perspektivy, může přinést až citovou rozervanost. Ke konci života i nebezpečí nádorového onemocnění ( rakovina hrtanu ).

Luna opozice Dračí hlava

Aspekt ukazuje na to, že vztahy k lidem jsou silně poznamenány emocemi. Werich spolu s Voskovcem vytvářeli emocionální klima pro mnohé.

Venuše 5. dům

S Venuší v 5. domě souvisí přirozená potřeba projevit se tvůrčím nebo uměleckým způsobem. Umělecká nebo tvůrčí práce přináší dotyčnému pocit uspokojení nebo naplnění. Umístění Venuše v horoskopu nám vypovídá o tom, co má člověk rád, kde je jeho štěstí. Toto postavení Venuše mluví i o enormně zvýšeném hédonismu a schopnosti užívat života. Jednoduše řečeno tito lidé si rádi hrají, jsou oblíbeni. Potrpí si také na smyslová potěšení, která přináší život. To krásně vyjadřuje jeden z Werichových citátů:

Kdo víno má a nepije, kdo hrozny má a nejí je, kdo ženu má a nelíbá,
kdo zábavě se vyhýbá, na toho vemte bič a hůl !
To není člověk! To je vůl !

Venuše a Luna v 5. domě - děti jsou obvykle dcery. Víme, že Werich měl dceru. Werich silně ovlivnil její životní dráhu tak, že se stala taky později herečkou ( 5. dům ). Ze zákulisí divadla a filmu víme, že měla problémy s alkoholem ( Ryby ), byla hodně nemocná a zemřela rok po Werichově úmrtí.

Venuše v Beranu

V povaze těchto lidí je něco, co jiným připadá okamžitě přitažlivé. Přináší určitý dětský šarm, otevřenost, společenskost a podmanivý styl. Tím mají možnost působit na dítě, které je ukryto v každém dospělém. U Wericha byla známa jeho záliba v dadaismu. Přináší to i určitou jakoby dětskou hravost, ale taky egocentričnost. Někdy působí tito lidé nevyzrále, jeví se jiným jako velké děti. Dětskost podporuje tvořivost o to více, že Venuše je v tvůrčím 5. domě. U muže Venuše v Beranu přitahuje aktivnější partnerky.

V partnerství panuje soutěživost, zvýšená sexualita, nadšení. Požadují od okolí hodně osobní pozornosti. U muže ukazuje na agresivnější nebo dominantnější partnerku.

Dává zálibu ve věcech apartně krásných. Přináší porozumění pro nové umění a nové vztahy.

Venuše se necítí doma v Beranovi, je zde ve zničení, ale nicméně přijímá sílu ohně.

Venuše - Večernice

Emoce u tohoto typu bývají intenzivní, ale jsou méně spontánní a bezprostřední, slouží k hodnocení činů a událostí z hlediska estetického a etického. Večernice bývá znakem životní moudrosti a dospělosti, jindy naznačuje citový život spoutaný tradicí nebo duchovními hodnotami. Pokud je člověk s Večernicí vystaven dlouhodobému stresu a frustraci, mohou jeho emoce vybuchnout ničivou silou.

Venuše kvadratura Neptun

Tento dynamický aspekt v horoskopu Wericha vypovídá o umělecké inspiraci, zjemnělosti až přecitlivělosti, o hudebních sklonech. Osoba obdařená tímto aspektem může zosobňovat sny davu. Člověk se setkává s milostným ideálem, ale neudrží jej. Může dojít k rozluce, zklamání, zradě, nevěře, mohou se objevit i nemanželské děti. Zrozenec může být obětí neslučitelných snů a snah. Není schopen unést realitu v lásce a utíká před ní. Venuše s Neptunem v tomto aspektu mohou značit i určitou "pózu" v cítění, kdy člověk jedná tak, jak se od něj očekává, místo aby jednal tak, jak to ve skutečnosti cítí doopravdy. Tento aspekt přináší i možnost častého společenského styku. V některých případech aspekt přináší i homosexuální tendence.

Venuše trigon MC

Protože aspekt Venuše přichází z 5. domu, přináší to oblíbenost a přízeň publika. Protože je Venuše zároveň i vladařem ASC, tento aspekt vypovídá, že život jako celek bude korunován úspěchem.

VI. dům

Je domem práce, služby a našeho zdraví. Nachází se ve znamení Berana - to přináší zaměstnání, které vyžaduje elán, člověk chce být mistrem ve svém oboru. Vládce Mars je v prvním domě. To dává důležitý vliv zaměstnání na člověka ( pro Wericha divadlo bylo opravdu vším ).

Jupiter v 6. domě

Šestý dům vypovídá o nemocech a taky o pracovních záležitostech. Dává dobrou sílu k práci, dobrý poměr k podřízeným, umění sblížit se se sociálně níže stojícími. Člověk je u nich oblíben.

Sasportas o Jupiteru v 6. domě píše: V řadě případů jsem narazil na Jupitera v 6. domě u lidí, kteří onemocněli rakovinou, ale značná část z nich nemoc překonala. Jupiter představuje svou povahou nadprodukci a v případě rakoviny jsou to buňky, které začnou nadměrně bujet.

U Wericha se projevila rakovina hrtanu začátkem roku 1961, kdy Jupiter z konce Kozoroha v konjunkci se Saturnem vytvářel kvadraturu na vlastní pozici Jupitera v radixu. Zároveň se tato konjunkce kryla s postavením Merkura v radixu, který mimo jiné představuje i hrdlo. Tato konjunkce nastává jednou za dvacet let. Při druhé konjunkci těchto planet ve Vahách Werich zemřel.

Planetu Jupiter, ač se nachází na konci 6. domu, vnímáme u Wericha silně taky v následujícím domě sedmém, neboť se nachází poblíž DESC.

Jupiter v Beranu

Vliv Jupitera v Beranu se odráží ve Werichových citátech: " Život jde dál, dělej, co dělej." a"Držte se elánu, to je nejlepší droga! "

Jupiter v Beranu má nadšení a víru dítěte, a proto to může v životě daleko dotáhnout. Má taky tendenci si vzít přespříliš velké sousto v důsledku entuziasmu. Přináší zálibu v cestování a povaze dává nádech dobrodružnosti. Jupiter v Beranu rozhrnuje před sebou prostor pro jiné a to přitahuje následovníky.

Obrazem Jupitera v Beranu je prožívání života jako průvodu či procesí, jehož nositel jde ruku v ruce se svými přáteli někde v čele. Tento obraz se realizoval písní "Jdeme proti větru" z filmu Hej rup.

Jupiter v Beranu zásobuje taky zrozence novými nápady. Dokážou začínat věci a vždy si zajistí, že je určití lidé budou udržovat v chodu. Takový člověk vyzařuje tělesnou sílu, dobře využívá příležitostí, ale je příliš egocentrický.

Jupiter sextil Pluto

Dává schopnost zasadit se o dobrou věc, která může sloužit společnosti. Tito lidé neváhají nasadit všechny prostředky. Mají schopnost vnutit jiným lidem svou vlastní pravdu, filosofii, víru nebo i své vidění světa. Člověk tenduje k dominanci, nebojí se ani velkých sporů. Dává to velkou odvahu, velké sebevědomí, posiluje to i schopnost přežít.

Jupiter opozice ASC

Lidé působí bombasticky a jsou mnohomluvní při sebevyjádření. Dělají příliš mnoho věcí najednou. Schopnost zaujmout široký prostor kolem sebe a ovládnout jej. Mnohomluvnost je zdůrazněna i kvadrátem Jupitera s Merkurem.

VII. dům

Ovládá naše partnerské vztahy a to jak osobní, obchodní i všechny založené na nějakých smlouvách. Tradičně je to dům manželství.

Sedmý dům zasahuje hrotem do znamení Berana s velkým přesahem do znamení Býka. To dává energického a oddaného partnera. Vládce sedmého domu Mars je v prvém domě a spoluvládce Venuše je v domě pátém, což ukazuje, že pro člověka je velmi důležitý společenský život. Dává to i vlohy k umělecké tvorbě.

Jupiter v blízkosti 7. domu

Descendent představuje veřejnost. Planeta v těsné blízkosti některého z rohů horoskopu výrazně ovlivňuje povahu jedince. U Wericha je zřejmý vliv Jupiterův. Tento aspekt dává popularitu, oblíbenost a úspěch na veřejnosti.

U těch, co mají Jupitera v 7. domě, dochází často k tomu, že jeden z partnerů chce zachovávat věrnost a druhý ospravedlňuje své zálety. S věrností u Wericha to nebylo příliš valné. Voskovec o něm píše, že Werich byl před svatbou považován za "holkaře" a i po svatbě byl nějakou dobu manželce věrný.

Aspekt královské planety Jupiter poblíž DESC, zároveň s MC ve Lvu přinášelo Werichovi schopnost dobře ztvárnit role různých králů a velmožů. Jupiter dává velmi populární osobnost, širokou známost na veřejnosti a oblíbenost ve společnosti. Člověk působí poněkud hedonickým dojmem.

VIII. dům

Ukazuje naši schopnost regenerace z hlubších životních krizí, jsou tu též choroby, majetek jiných lidí, závěti, odkazy, škody a okultismus.

Hrot osmého domu se nachází v Býku a spadá do něj celé znamení Blíženců. To může přinést onemocnění plic, zvláště při nepříznivém ozáření Pluta v Blížencích, což se u Wericha skutečně potvrdilo. Vládcem osmého domu je Venuše z pátého domu a Merkur ze třetího domu. Radixová Venuše jako dispozitor smrti skutečně v den úmrtí přijímala tři opozice od tranzitující trojkonjunkce Saturn, Jupiter a Venuše ve Vahách.

Pluto 8. dům

Tato pozice tají v sobě mohutnou libidózní energii, která pokud by nebyla sublimována mohla by napáchat velké škody. U Wericha vyúsťuje v tvůrčí impulsy. Lidé, kteří s ní přijdou do styku, jsou jí velmi silně ovlivněni. Aniž si to někdy tito lidé uvědomují, působí magicky na své okolí. Často se musí vyrovnávat se svou sexualitou.

Pluto zde dává hlavně sílu v kritických situacích a dobrodružný charakter. Tito lidé taky mají schopnost vést ostatní v těžkých obdobích života a lidských dějin. Toto postavení měl také např. Winston Churchil. Vnímavost lidí s Plutem v 8. domě je podobna vnímavosti živočichů, kteří jsou schopni vycítit předem přicházející zemětřesení a varovat nás před ním. Předválečné hry Caesar a Těžká Barbora představovaly úpěnlivé varování před nastupujícím fašismem.

Není doceněno, co V+W udělali pro český národ svými povzbuzujícími pořady v rozhlasovém vysílání BBC a Hlasu Ameriky v období německé okupace. Lidé s vděčností vzpomínají na tyto pořady, které byly pro ně posilou a vzpruhou v období války a v atmosféře strachu.

Pluto v Blížencích

Slova a myšlenky mají velkou moc. Pluto byl ve znamení Blíženců v létech 1883 až 1912. Byl to čas velkých změn, způsobených velkými vynálezy, celkové proměny. Lidé impulsivní, intelektuální a kritičtí. Tato konstelace nese s sebou duševní neklid.

IX. dům

Je oblastí prohlubování vzdělání, filosofie, duchovních směrů, cizích jazyků a je to též dům styků se zahraničím.

Nachází se hrotem ve znamení Blíženců, přesahuje celé znamení Raka a zasahuje do prvého dekanu znamení Lva. Člověk s takto postaveným devátým domem může v některé etapě svého života duševně pracovat v zahraničí, může to dát i slabší soustředěnost. Rak v 9. domě přináší smysl pro historii a minulost. Vládcem 9. domu je Merkur z 3. domu, Luna z 5. domu a Slunce ze 4. domu. Člověka a jeho okolí ovlivňuje cizina a rovněž jeho tvorba může mít vztah k zahraničí. U Wericha to platí - některé své filmy točili s Voskovcem v Paříži, v USA a Werich i v Rusku.

Neptun 9. dům

Tento aspekt většinou přináší daleké cesty. Werich však pro cizinu neměl dobré aspekty. Neptun přijímá opozici od Urana a zároveň kvadraturu od Venuše. Taky v emigraci nezůstal a podruhé, když v roce 1968 odejel do Vídně, tak se brzy zase vrátil.

Lidé s tímto postavením Neptuna mohou i část svého života podléhat nějaké utopické vizi nebo filosofii. Přináší i zklamání a rozladění z filosofických systémů.

Neptun v 9. domě dává živou představivost a věhlas související s uměleckou kariérou. Přidáme-li k tomu, že se Neptun nachází v elevaci - je nejvýše ze všech planet a je zároveň vladařem 5. tvůrčího domu a dispozitorem Luny, která se v něm nachází, pak máme jasný obraz Werichovy profesionální kariéry před sebou. Werich se vynikajícím způsobem prosadil ve filmu a divadle - tedy v prostředí, které pracuje s "iluzí". Neptun v 9. domě nebo nejvýše v horoskopu je obvyklou konstelací herců a umělců.

Poškozený Neptun hrozí podvedením, zápletkami a obtížemi ve vztahu k cizině. Tento aspekt dobře ilustruje i popsaná příhoda v knize Úsměv Klauna, kdy v New Yorku vyvezl Wericha na moře nějaký kluk z přístavu. Potom rozhoupal loďku a Werichovi, který neuměl pořádně plavat, vyhrožoval, že ho vyklopí do vody.

Neptun v Raku

Neptun působí z vodního, snivého Raka. Je to generační planeta, která působila v letech 1902 - 1915. Dává hluboký cit pro přírodu. Zvláště místa související s vodou přinášejí inspiraci. Rozvíjí se intuice, citlivost a vnímavost. Neptun v Raku vytváří iluze, přináší vztah k filmu, ale i alkoholu, opojení a únikům z reality. Tato planeta u Wericha nabývá na významu, protože je v horoskopu v elevaci. Únikovým prostředkem pro Wericha byl často alkohol, se kterým měl v pozdních létech problémy. Známá je i jeho závislost na nikotinu.

Werich nejraději relaxoval tím, že jezdíval chytat ryby. Zde se k Neptunu přidružuje i Luna v Rybách v 5. domě.

Planety Uran, Neptun a Pluto působí více generačně. Charakterizují generaci, do které se Werich s Voskovcem narodili.

X. dům M.C. ve znamení Lva

10. dům ovládá naši kariéru, profesionální dráhu, ambice a sociální status. Nachází se ve znamení Lva s přesahem do znamení Panny. Kariéra takového člověka může být oslnivá, životní dráhu mohou ovlivňovat citové vztahy. Dává to nadání pro umění i divadlo. Dispozitorem X. domu viz. Tabulka - Základní horoskop domy a vládci( ALT 4 ) je tedy Slunce pod značkou HE / Helios / a vládcem dekanu, kde se nachází M.C., je taky Slunce. Podle dispozitora desátého domu můžeme usuzovat na celkový osud. Je-li dispozitor slabý, v pádu nebo zničení, přináší těžkosti a překážky.

U Wericha vidíme, že Slunce je v kardinálním - tedy velmi významném domě a přijímá aspekty od významných planet jako je Saturn - konjunkce a Jupiter - sextil a zároveň i krásný aspekt - trigon od Pluta. Proto budeme sledovat Slunce, abychom zjistili něco o profesní kariéře Jana Wericha.

Slunce ve Vodnáři, v konjunkci se Saturnem. Samotná konjunkce Slunce se Saturnem přináší přízeň starších osob a dává již v mládí člověku možnost spolupracovat s lidmi věkově mnohem staršími než je jedinec. Ostatní cítí u člověka, který má Saturna v konjunkci se Sluncem vážnost jeho osoby. Saturn je vladařem Kozoroha a přináší člověku kozoroží přednosti a to především vytrvalost, ctižádost a vážnost.

U vrcholu 10. domu, tedy MC., se uplatňuje i vliv jednotlivých dekanů na povolání a zde zjistíme, že: I. dekan znamení Lva ovládá povolání: ve spojení se zlatem, ohněm, železem, technik, organizátor, voják, umělec, herec, hudebník.

XI. dům

Ukazuje naše přání, přátele, společenské kontakty a naděje. Nachází se ve znamení Panny a částečně zasahuje do znamení Vah. Vládcem 11. domu je Merkur z třetího domu a Venuše z 5. domu. Merkur poukazuje na četná intelektuální přátelství i přátelství navázaná na cestách. Venuše jako spoluvládce tohoto domu poukazuje na přátelství v uměleckých kruzích. Tento aspekt přináší i popularitu a oblíbenost mezi přáteli.

XII. dům

Ovládá naše sny, potřebu soukromí, tajemství naší duše, zde jsou skryti nepřátelé, dluhy a mnohá omezení. Tématem 12. domu je také překonat naši individuální izolovanost a splynout s něčím vyšším.

Nachází se ve znamení Vah. Vládce 12. domu Venuše se nalézá v 5. domě, což někdy dává utrpení v lásce, potíže s dětmi nebo poměr, který veřejnosti zůstává utajen. Werich svou uměleckou tvorbou a hlavně citem překročil hranice svého individuálního já.

9. Nástin osudových událostí v horoskopu Jana Wericha

Projekt Hindsight klade důraz na to, co nikdy středověká astrologie neopomíjela - na osud. Horoskop není jenom pouhé plytké psychologizující povídání.

Předzvěst Štírovských konců je naznačena u Wericha Marsem ve Štíru v 1. domě.
I Voskovec má Mars na stejném místě ve znamení Štíra.

Ukončení činnosti Osvobozeného divadla nastalo ve znamení Štíra 9. 11. 1938. Nastalo rok po premiéře divadelní hry Těžká Barbora, uvedené 5. 11. 1937. Tato hra měla silný protiválečný tón, čímž si definitivně proti sobě poštvali německou ambasádu a další politické kruhy.

Ukončení životní pouti Wericha nastalo vlastně až 10. 11. 1980 ve znamení Štíra rozloučením Čechů s Werichem ve Strašnickém krematoriu, které přerostlo v masovou demonstraci, ač úmrtí nastalo již 31. 10. 1980, taky ve Štíru. Transitní Uran ve Štíru se v den kremace nachází v exaktní opozici vůči vrcholu 8. domu smrti.

Ukončení herecké a filmové dráhy Jiřího Voskovce nastalo 11. 11. 1980 ve 12:00 v Hollywoodu, poblíž Los Angeles "posledním výstřelem z ručnice".

V radixu jsou naznačeny i další osudové události v souvislosti se 3. domem.

Uran v Kozorohu, ve 3. domě - v domě cest naznačuje jednak: cestu za svobodou z Evropy ovládané a sevřené fašismem - emigrace do USA, ale taky i náhlé nečekané, šokující události související s cestou.

Emigrace nastala 9. 1. 1939 se Sluncem v Kozorohu i ASC v Kozorohu. Příjezd lodí do USA nastal v době, kdy došlo v Kozorohu na posledním stupni k novu, který byl v opozici na Pluta - dne 20. 1. 1939. Přesně ve stejný den 20. 1. 1939 zemřela v Čechách Voskovcova matka.

V Kozorohu 1. 1. 1942 zemřel taky jejich společný přítel a spolupracovník Jaroslav Ježek.

Vodnář ve 4. domě může způsobit i to, že otec může zemřít autonehodou nebo v souvislosti s automobilovou dopravou. Ve Vodnáři ve 4. domě má Werich i obě otcovské planety Slunce a Saturn.

Otec Jana Wericha se dožil osmapadesáti let a jednou, když jeli s Janem na výlet autem, mu zemřel v náruči. Uran, vladař Vodnáře, je ve 3. domě ( doprava ) poškozen.

Hrot 8. domu v Býku vypovídá o možné příčině smrti související s krkem ( rakovina hrtanu ). Pluto v 8. domě v Blížencích v kvadrátu na Lunu je předzvěstí toho, že smrt může být zapříčiněna zničenými plícemi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Literatura:
Kefer J.: Praktická astrologie. Trigon 1993.
Rudhyar D.: Lunační cyklus - klíč k chápání osobnosti. Půdorys. Praha. 1999.
Sasportas H.: Planety a znamení v domech horoskopu. Sagittarius. Praha. 1998.
Turnovský P.: Rozloučení s tradiční astrologií, Půdorys, Praha. 1997.


Zpět na začátek stránky | Pokračovat