<= Index    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18    Obsah 


WERICH A ASTROLOGOVÉ

Moderní učebnice astrologie

Pouštíme se do studia astrologie na příkladu jedné z velkých osobností ze světa umění Jana Wericha. Herce, který tak dobře ztělesňoval mecenáše astrologů Rudolfa II., atmosféru kolem rabbiho Löwa a dobu, kdy se v renesanční Praze scházeli astrologové s alchymisty a různými kumštýři, ať již pravými či nepravými.

Werichův život je dostatečně zdokumentován a navíc je známá i hodina jeho narození. Konkrétní život člověka a jeho tvorba je totiž tím nejlepším materiálem pro praktické studium astrologie. Přínosné jsou zejména životopisy významných osobností a rozbor jejich díla. Zde si totiž můžeme ověřovat platnost starých astrologických pravidel a případně také získávat nové poznatky a obohacovat jimi vlastní obor. Astrologie je především věda empirická. Svá pravidla odvodila na základě pozorování jevů probíhajících zde na Zemi a jejich srovnáváním s nebeskými konstelacemi.

Plytkým a zábavným astrologickým povídáním je zahlcen náš trh až příliš. Chci jít trochu více do hloubky, než je obvyklé, a proto se v této učebnici zabývám podrobněji různými astrologickými technikami na bázi astrologického programu Johannes 2.1., který je důstojným nástrojem každého astrologa.

V současné astrologii jako by se snad ani nesmělo vyslovovat slovo "osud". Je to dáno jednak určitou slabostí a kapitulací před tzv. moderním světonázorem a jednak i postojem současného naivního optimismu a filozofie neomezených možností. Takhle naivní ovšem středověká a ani renesanční astrologie nebyla.

Proto je nutný návrat ke kořenům. V tom je hlavní síla astrologie, že dokáže události nejenom kvalitativně předvídat, ale dokáže i z časového hlediska určit, kdy nastanou. Proto jsou významné různé staré i nové astrologické techniky a program Johannes jimi disponuje v maximální míře.

Zvolil jsem pro učebnici formu práce s konkrétním horoskopem, kde jako pomocníka používám kvalitní počítačový program, což je dnes už běžné. Zvláštní pozornost jsem věnoval technice primárních direkcí, která je doposud značně opomíjena a v literatuře se o ní píše neprávem velmi zřídka. Program Johannes má pro primární direkce bohatou paletu nástrojů.

Učebnice začíná přehledem událostí ze života - umělce Jana Wericha a jeho přátel. Kdo bude chtít, může s pomocí Johannese astrologicky těmito událostmi procházet se mnou. Snad každý sám objeví řadu dalších poznatků, kterými pak obohatí svou vlastní praxi.

Učebnici je možno volně šířit.

Případné dotazy zašlete laskavě na e-mailovou adresu:

z.myslikovjan@email.cz

nebo

condata.mikro@seznam.cz

WERICH A ASTROLOGOVÉ

Moderní učebnice astrologie

využívající

počítačový astrologický program Johannnes 2.1. od firmy Condata s.r.o.

napsal

Zdeněk Myslikovjan

ilustroval

Ivan Dovčiak

Chtěl bych zde poděkovat své přítelkyni Idě Hanuskové,
bez jejíhož přispění, pochopení a spolupráce, by tento manuál nikdy nevznikl.


Zpět na začátek stránky | Pokračovat